Hem Projekt för framtiden Kärnbränsleförvaret Våra ansökningar Samråd om använt kärnbränsle Samlad dokumentation från samrådet om KBS-3-systemet

Samlad dokumentation från samrådet om KBS-3-systemet

Den samlade dokumentationen från samråd om mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle har sorterats i teman.

Närboendemöte i Oskarshamn

Inkommet via webben