Internationellt

Så gör andra länder

Inget land i världen har ännu byggt något slutförvar för använt kärnbränsle. Finland, Sverige och Frankrike är de länder som ligger längst fram i processen.

I många länder finns färdiga system för förvaring av låg- och medelaktivt avfall. Ett flertal länder har också börjat planera för geologisk slutförvaring av använt kärnbränsle och högaktivt avfall. De tekniska lösningarna liknar varandra men varierar något beroende på vilken typ av bergart som finns att tillgå: urberg (så kallat kristallint berg) ler- eller saltformationer.

På flera håll har dock processen dragit ut på tiden eller stannat upp. Ofta beror det på att det är en politiskt och för samhället svår fråga. Tekniken finns, men den nödvändiga dialogen med befolkningen i närområdet som kan leda till acceptans, saknas.

Ansökan om att bygga slutförvar inlämnad i Frankrike

I USA finns ett slutförvar för långlivat avfall från militär verksamhet i New Mexico. Men de långt gångna planerna på ett slutförvar för använt kärnbränsle i Yucca Mountain stoppades av president Obama. En oberoende kommission utredde frågan men än finns ingen lösning.

Även i ett stort kärnkraftsland som Frankrike har frågan varit komplicerad. Här är huvudspåret upparbetning av använt kärnbränsle. Men för att ta hand om både använt kärnbränsle och de högaktiva rester som blir kvar efter upparbetningen behövs ett geologiskt slutförvar. Statliga Andra har ansökt om att få bygga ett sådant i en lerformation i Meusedistriktet.

Finland kan bli först

Finland är möjligen det land som först kommer att kunna anlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Vårt grannland i öster har för avsikt att använda samma metod som i Sverige, kopparkapslar omgivna av bentonitlera i ett förvar 500 meter ner i urberget. Bygget av en forskningsanläggning, Onkalo i Olkiluoto i Euraåminne kommun, påbörjades för flera år sedan.

2012 lämnades en ansökan in om att även få utöka Onkalo till ett slutförvar för använt kärnbränsle i framtiden. Efter en positiv rekommendation från den finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK, beslutade den finska regeringen 2015 att säga ja till Posivas ansökan.

Japanska journalister trängs för att fotografera.

Japanska journalister på besök i Forsmark. Foto: Eva Nevelius Buskhe

Stort intresse

Eftersom Sverige ligger långt framme röner vårt program stort intresse. SKB har ett nära samarbete med vår systerorganisation i Finland, Posiva. Vi har även ett brett internationellt samarbete med flera andra länder och deras respektive organisationer. Utbyte av forskningsresultat är en del i detta, liksom teknik- och erfarenhetsutbyte.

Länk till Andra i Frankrike
Länk till Posiva i Finland

Visste du att?

Helägt dotterbolag

SKB International är ett helägt dotterbolag till SKB. Dotterbolaget arbetar på kommersiell basis och erbjuder sina internationella kunder all den kunskap och erfarenhet som SKB byggt upp inom sitt program. Bolaget gör uppdrag i andra länder för att öka säkerheten och minska miljöriskerna vid hanteringen och förvaringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.
SKB Internationals egen webbplats.

Senast granskad: 19 mars 2021