Lediga jobb

Här är våra lediga jobb

SKB:s uppdrag är att på ett säkert sätt ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. Tillsammans ska vi bygga ett av världens första slutförvarssystem för använt kärnbränsle. För att lyckas med vårt uppdrag kommer vi att behöva många olika kompetenser inom en rad områden.

På den här sidan hittar du information om alla de tjänster som vi för närvarande har behov av.

Tre stora byggprojekt planeras

SKB:s uppdrag är att på ett säkert sätt ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. Vårt uppdrag är långsiktigt och vi planerar att genomföra tre stora komplexa byggprojekt i Oskarshamns och Östhammars kommuner.

1500 jobb

Sammanlagt är det en investering på 19 miljarder kronor och på sikt kommer projekten att skapa 1500 jobb. Så snart de tillstånd vi behöver är på plats, kommer vi att börja bygga. Då kommer vi att behöva bli betydligt fler och en mängd olika kompetenser kommer att behövas.

Håll dig uppdaterad

Förberedelser inför byggstart har påbörjats och därför har SKB ett rekryteringsbehov redan nu. Är du intresserad av att arbeta inom SKB, besök vår webbplats regelbundet. Alla våra lediga tjänster utannonseras här.

Information med anledning av coronapandemin

På grund av den rådande coronapandemin har förutsättningarna för våra rekryteringar tillfälligt ändrats. När vi är tillbaka i ordinarie läge kommer vi att behöva rekrytera inom flera olika områden, bland annat inom bygg, berg, drift och underhåll samt ämnesexpertis.

Våra lediga jobb

Hydrogeolog
Sista ansökan: 21 augusti 2022

Sista ansökan: 21 augusti 2022
Kvalitetsutvecklare
Sista ansökan: 17 augusti 2022

Sista ansökan: 16 augusti 2022

Det går att prenumerera på listan av lediga jobb hos SKB genom ett så kallat RSS-flöde. Använd länken i RSS-loggan ovan.

Läs mer om vad RSS är på Wikipedias webbsida.

Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Evenemangsgatan 13
Box 3091, 169 03 Solna

Telefon: 08-459 84 00

E-post: registrator@skb.se

Webb: skb.se

© Svensk Kärnbränslehantering AB

skb.se