Slutförvaret SFR

Här förvaras Sveriges låg- och medelaktiva avfall

I Forsmark, i Östhammars kommun, finns SKB:s anläggning SFR – slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall.

SFR startades 1988 och var den första anläggningen av sitt slag i världen. SFR ligger 60 meter under havsbotten och består av fyra bergssalar, var och en 160 meter lång, samt ett bergrum med en 50 meter hög betongsilo för medelaktivt avfall. Två kilometerlånga tunnlar förbinder anläggningen med markytan. SFR är en kärnteknisk anläggning och bevakas därför noga av myndigheterna.

Det mesta av avfallet som förvaras i SFR kommer från svenska kärnkraftverk, så som verktyg, skyddskläder och filter. Även radioaktivt avfall från sjukvård, forskning och industri lagras här. SFR tar emot cirka 10–20 kubikmeter avfall varje år. Avfallet är förpackat i olika typer av kollin och skyddas av flera barriärer för att säkerställa att SFR förblir säkert, även efter förslutningen. Säkerheten utvärderas genom regelbundna säkerhetsanalyser.

SFR byggs ut

I december 2021 gav regeringen tillstånd för att öka kapaciteten från dagens 63 000 kubikmeter till cirka 180 000 kubikmeter. SKB lämnade i mars 2023 in ansökan för uppförande och drift av det utbyggda SFR till Strålsäkerhetsmyndigheten. När ansökan har godkänts kan bergarbetena i Forsmark påbörjas. Ett utbyggt SFR kommer även kunna rymma radioaktivt rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken.

Fakta

Driftstart: 1988
Förvaringskapacitet: Cirka 63 000 m³
Mottagning: Cirka 600 m³/år
Drift- och underhållspersonal: Runt 30 personer
Ovanjordsdel: Kontors- och verkstadsbyggnad, terminalbyggnad, ventilationsbyggnad
Underjordsdel: Fyra bergssalar, en silo, driftcentral
Driftskostnad: cirka 40 miljoner kr/år

Senast granskad: 9 mars 2021