Livet med SKB

Bygg framtiden med oss

Du kommer att arbeta med ett av Sveriges viktigaste miljöskyddsprojekt. Tillsammans ska vi bygga ett av världens första slutförvarssystem för använt kärnbränsle och vi har många komplexa utmaningar framför oss. Du som arbetar på eller för SKB är avgörande för vår framgång. Därför är vi måna om att hela livet ska fungera och vi vill bidra till en bra balans mellan yrkesliv, familjeliv och fritid.

På den här sidan får du veta mer om vår värdegrund, dina åtaganden gentemot SKB som medarbetare eller entreprenör, men också om våra löften till dig.

Många utmaningar

Tillsammans ska vi bygga ett av världens första slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Det kommer att ha betydelse för människor och miljö under lång tid framåt. Uppdraget är i många delar ett pionjärarbete och innebär en hel del komplexa utmaningar inom forskning, teknikutveckling, bygge och drift.

Mångfald och inkludering

Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och jämlikt företag och vi strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. SKB arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vår Uppförandekod för leverantörer innefattar även motsvarande förväntningar på våra leverantörer.

Våra principer – vårt löfte till dig

Alla medarbetare som arbetar på SKB är alla lika viktiga bärare av våra principer. Våra principer är en ledstång att hålla sig i och ger oss en gemensam värdegrund.
Principerna ska skapa energi och ge dig en hälsosam och inspirerande arbetsmiljö. Det är så här vi vill arbete både inom SKB och mot leverantörer, och hur vi vill att vi tillsammans agerar i våra samarbetsprojekt.

Öppna

Vi är generösa med vår kunskap och nyfikna på nya perspektiv och idéer. Vi bidrar till samarbete och en kultur där alla hjälper varandra.

Positiva

Vi är modiga och förvissade om att det går att göra skillnad. Ta med din energi, din personlighet och dina styrkor. Bidra med din glädje och bli inspirerad av andra.

Aktiva

Vi är handlingskraftiga och utvecklar ständigt bättre och effektivare lösningar. Vi har fokus på rätt saker, tar ansvar för vad vi gör och hur vi gör det. Genom att ta ansvar för vad vi gör och hur vi gör det, kan vi åstadkomma förändring – på riktigt.

Säkerhet & Arbetsmiljö

Själva grunden för vårt arbete är säkerhet. Det vi arbetar med kommer att ha betydelse för människor och miljö under lång tid framåt. Därför har vi ett säkerhetstänkande i allt vi gör. Vi axlar inte bara ett stort och långsiktigt samhällsansvar, utan visar också omtanke för människors välbefinnande i vardagen.
Dessa principer driver hela vår organisation och vår företagskultur, och de står vi bakom.

För medarbetare

Utvecklas i en spännande organisation

Som medarbetare inom SKB får du möjlighet att utvecklas i en spännande organisation med många nationella och internationella sakkunniga experter som gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter.

Eftersom SKB ingår i Vattenfallkoncernen finns goda karriärmöjligheter inom en stor dynamisk organisation.

Ersättningar och förmåner

Våra anställda är den viktigaste tillgången i vår verksamhet och vi gör vårt bästa för att erbjuda bra förmåner.

Några exempel:

  • Bonus – På SKB har vi flera olika bonusprogram beroende på vilken typ av anställning du har. Bonusen återspeglar företagets resultat och din prestation.
  • Arbetstidsförkortning – På SKB har vi arbetstidsförkortning vilket innebär att alla anställda har kortare årsarbetstid upp till 93 timmar per år. Arbetstidsförkortning kan tas ut som enstaka timmar eller några dagar i följd.
  • Friskvård – SKB har ett generöst friskvårdsbidrag.
  • Läkarvård och läkemedel – Vi har ersättning för läkarvård och läkemedel efter tolv månaders anställning.
  • Lunchförmån – SKB subventionerar lunchen via Lunchkultur.
  • Personalbil – Som anställd på SKB kan du leasa en personalbil genom ett löneavdrag på bruttolönen samt ett beskattningsbart förmånsvärde.
  • Förmånsportalen – Som anställd på SKB har du tillgång till Förmånsportalen. Det är ett online-verktyg där en rad anställningsförmåner är samlade, som till exempel rabatter på olika behandlingar, produkter inom sport och hälsa, hem och fritid, elektronik och telefoni.

Balans mellan privatliv och arbetsliv

Våra medarbetare är avgörande för vår framgång. Det är viktigt att hela livet fungerar. Därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. SKB erbjuder till exempel friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning samt föräldraledighetstillägg.

Senast granskad: 22 maj 2020