För dig som är student

En framtida karriär

Vill du veta mer om ett viktigt miljöskyddsprojekt, eller jobba med oss efter avslutade studier? SKB är ett företag med en bredd av olika kompetenser. Här finns tekniker, naturvetare, ingenjörer, ekonomer, jurister, IT-specialister, kommunikatörer och samhällsvetare. I dagsläget är vi cirka 600 anställda i Östhammar, Solna och Oskarshamn – och vi behöver bli fler.

Högskola och universitet

På SKB sätter vi stort värde på våra samarbeten med studenter, skolor och universitet. Insatserna skiljer sig åt beroende på hur vårt rekryteringsbehov ser ut, både på kort och på lång sikt. Om du som högskole-/universitetsstudent är intresserad av vårt uppdrag och vill veta mer, eller kanske till och med vill bli vår framtida kollega så kontakta oss gärna. Vi kan erbjuda:

  • Möte på arbetsmarknadsdagar eller att vi kommer och håller en lunch- eller kvällsföreläsning hos er.
  • Studiebesök till våra anläggningar och laboratorier för dig och dina kursare.
  • Möjligheter till exjobb, sommarjobb, traineeplats eller praktik.

Exjobb

På SKB ser vi exjobb som ett bra sätt att lära känna dig som student redan under studietiden. För oss är examensjobb ett rekryteringsverktyg och vi har därför en noggrann process för urvalet. Vi kan inte garantera en tjänst efter avslutat uppdrag men det är vår förhoppning att det ska leda till en anställning. Det är viktigt för oss att uppdraget medför ett mervärde både för dig som student och för SKB. Om du har förslag på exjobb du vill genomföra är du välkommen att höra av dig till student@skb.se.
För att göra exjobb på SKB måste du genomgå en säkerhetsprövning. Det kan ta upp till 12 veckor. Därför är det viktigt att du är ute i god tid.

Trainee

SKB ägs av den svenska kärnkraftsindustrin och vår huvudägare är Vattenfall. Inom Vattenfallkoncernen erbjuds ett antal traineepositioner varje år fördelat på olika platser inom företaget. Läs mer om våra två traineeprogram.

Sommarjobb

Att sommarjobba på SKB är en möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet. Du kan söka sommarjobb hos oss om du är minst 18 år och studerande på universitet eller högskola. I praktiken innebär det att du antingen har sommaruppehåll från pågående studier, alternativt att du övergår till ny utbildning till hösten eller avslutat din utbildning under vårterminen.

Vi tillsätter våra sommarjobbare genom att annonsera på SKB:s och Vattenfalls webbplatser. Vi samarbetar i våra rekryteringsprocesser med Human Resources Services inom Vattenfall. En tjänst hos SKB söks därmed genom Vattenfalls rekryteringssystem. Under rekryteringsprocessen är det därför en rekryterare från Vattenfall som har kontakt med såväl sökande som rekryterande chef.

Grund- och gymnasieskola

I vårt informationsarbete för grund- och gymnasieskolor vänder vi oss i första hand till elever och lärare i Östhammars och Oskarshamns kommuner. Det är där våra anläggningar och laboratorier finns, och det är också där vi planerar att uppföra våra framtida anläggningar.

Vi träffar grund- och gymnasieelever i första hand via den plattform och de aktiviteter som erbjuds av Teknikcollege Uppland och Teknikcollege Östra Småland.

Kontakt, Östhammar
För mer information, vänligen kontakta Julia Holmgren.
Kontakt, Oskarshamn
För mer information, vänligen kontakta Kajsa Engholm.

På våra digitala besökssidor kan du lära dig mer om våra anläggningar och vårt uppdrag.

Senast granskad: 11 maj 2020