För dig som är student

En framtida karriär

Vill du veta mer om ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt, eller jobba med oss efter avslutade studier? SKB är ett företag med en bredd av olika kompetenser. Här finns tekniker, naturvetare, ingenjörer, ekonomer, jurister, IT-specialister, kommunikatörer och samhällsvetare. I dagsläget är vi cirka 600 anställda i Östhammar, Solna och Oskarshamn – och vi behöver bli fler.

Högskola och universitet

På SKB sätter vi stort värde på våra samarbeten med studenter, skolor och universitet. Insatserna skiljer sig åt beroende på hur vårt rekryteringsbehov ser ut, både på kort och på lång sikt. Om du som högskole-/universitetsstudent är intresserad av vårt uppdrag och vill veta mer, eller kanske till och med vill bli vår framtida kollega så kontakta oss gärna. Vi kan erbjuda:

  • Möte på arbetsmarknadsdagar eller att vi kommer och håller en lunch- eller kvällsföreläsning hos er.
  • Studiebesök till våra anläggningar och laboratorier för dig och dina kursare.
  • Möjligheter till exjobb, sommarjobb, traineeplats eller praktik.

Kajsa Engholm, kommunikatör på SKB, om SKB:s kontakter med universitet och högskolor.

Talangnätverk

Vill du veta mer om ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt, eller jobba med oss efter avslutade studier? Ta då chansen att gå med i SKB:s partner Vattenfalls talangnätverk. Genom att bli en del av talangnätverket kan vi på SKB hjälpa dig att hålla koll på kommande möjligheter inom SKB, till exempel spännande rekryteringar eller hur du kan söka exjobb. Du kommer också att få tips om kommande event och aktiviteter.

Exjobb

På SKB ser vi exjobb som ett bra sätt att lära känna dig som student redan under studietiden. För oss är examensjobb ett rekryteringsverktyg och vi har därför en noggrann process för urvalet. Vi kan inte garantera en tjänst efter avslutat uppdrag men det är vår förhoppning att det ska leda till en anställning. Det är viktigt för oss att uppdraget medför ett mervärde både för dig som student och för SKB. Om du har förslag på exjobb du vill genomföra är du välkommen att höra av dig till student@skb.se.

Trainee

SKB ägs av den svenska kärnkraftsindustrin och vår huvudägare är Vattenfall. Inom Vattenfallkoncernen erbjuds ungefär 30 traineepositioner varje år fördelat på olika platser i företagets kärnländer. Traineeprogrammet pågår i tolv månader och börjar i september.

Sommarjobb

Att sommarjobba på SKB är en möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet. Du kan söka sommarjobb hos oss om du är minst 18 år och studerande på universitet eller högskola. I praktiken innebär det att du antingen har sommaruppehåll från pågående studier, alternativt att du övergår till ny utbildning till hösten eller avslutat din utbildning under vårterminen.

Vi tillsätter våra sommarjobbare genom att annonsera på SKB:s och Vattenfalls webbplatser. Vi samarbetar i våra rekryteringsprocesser med Human Resources Services inom Vattenfall. En tjänst hos SKB söks därmed genom Vattenfalls rekryteringssystem. Under rekryteringsprocessen är det därför en rekryterare från Vattenfall som har kontakt med såväl sökande som rekryterande chef.

Grund- och gymnasieskola

I vårt informationsarbete för grund- och gymnasieskolor vänder vi oss i första hand till elever och lärare i Östhammars och Oskarshamns kommuner. Det är där våra anläggningar och laboratorier finns, och det är också där vi planerar att uppföra våra framtida anläggningar: en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett kärnbränsleförvar i Östhammar.

Östhammars kommun

Vi erbjuder elever i årskurs nio studiebesök till Forsmark, inklusive besök till Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Studiebesöket kan också innehålla besök vid Vattenfallgymnasiet i Forsmark. Skolan har en särskild energiinriktning och är en nära samarbetspartner för SKB:s långsiktiga rekryteringsbehov.

För gymnasieskolor kan vi även erbjuda studiebesök samt gymnasiearbeten för de naturvetenskapliga och tekniska programmen.

Oskarshamns kommun

Vi träffar grund- och gymnasieelever i första hand via den plattform och de aktiviteter som Teknikcollege Östra Småland erbjuder.

Ta chansen att gå med i SKB:s partner Vattenfalls talangnätverk. Genom att bli en del av talangnätverket kan vi på SKB hjälpa dig att hålla koll på kommande möjligheter inom SKB.
Kontakt, Östhammar
För mer information eller för att boka ert besök, vänligen kontakta Hanna Karlsson.
Kontakt, Oskarshamn
För mer information eller för att boka ert besök, vänligen kontakta Kajsa Engholm.

Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Evenemangsgatan 13
Box 3091, 169 03 Solna

Telefon: 08-459 84 00

E-post: registrator@skb.se

Webb: skb.se

© Svensk Kärnbränslehantering AB

skb.se