Filmoteket

Många olika verksamheter

SKB bedriver många olika typer av verksamheter för att kunna hantera det radioaktiva avfallet på ett säkert sätt. Vi bedriver forskning och utveckling inom många olika områden och på olika platser runt om i världen.

På den här sidan kan du se några filmer som visar en del av de saker som vi gör och behöver bygga för att skydda vår miljö på lång och kort sikt.

Vårt uppdrag och vår metod

Forskning

Senast granskad: 24 februari 2022