Hem Forskning & Teknik Om SKB:s forskning

Vid Kapsellaboratoriet har tekniken för friktionssvetsning vidareutvecklats för att kunna användas vid förslutning av kopparkapslar med använt kärnbränsle. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Omfattande forskningsprogram

SKB har bedrivit forskning och utveckling i cirka 40 år. Verksamheten består av naturvetenskaplig forskning och teknikutveckling.

Målet med den naturvetenskapliga forskningen är att vi ska förstå hur förhållandena i de olika slutförvaren för radioaktivt avfall ändras med tiden och hur detta påverkar säkerheten på lång sikt. SKB:s forskningsprogram spänner därför över många olika områden, till exempel geologi, ekologi och klimat.

Tre laboratorier

Inom teknikutvecklingen pågår ett löpande arbete med konstruktion, tillverkning, provning och vidareutveckling av alla de tekniska delarna i slutförvarssystemen för såväl använt kärnbränsle som låg- och medelaktivt avfall. En stor del av forsknings- och utvecklingsarbetet genomförs vid våra tre laboratorier i Oskarshamn: Äspölaboratoriet, Testhallen och Kapsellaboratoriet. Där har vi möjlighet att testa och demonstrera tekniken i full skala och i realistisk miljö.

Fud-program

Vart tredje år redovisar SKB sina planer för den fortsatta forskningen och teknikutvecklingen i ett särskilt Fud-program (Fud står för forskning, utveckling och demonstration). Det senaste lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten 30 september 2019.