Testhallen

Leran testas i Testhallen

I Testhallen utvecklar och testar vi metoder för att installera den bentonitlera som behövs i Kärnbränsleförvaret, både buffertmaterial och återfyllning av deponeringstunnlar.

I det framtida slutförvaret ska en kapsel deponeras per dag. Runt varje kapsel ska en buffert av bentonitlera installeras samtidigt som sex meter av deponeringstunneln ska fyllas med återfyllningsmaterial.

En industrirobot staplar block med bentonitlera.

En industrirobot utrustad med specialverktyg för att greppa och stapla bentonitblock.

Bentonitblock

För SKB är det viktigt att inför driften av Kärnbränsleförvaret utveckla produktions- och kontrollmetoder som går att upprepa under industriella förhållanden och med tillräckligt hög kvalitet. I anslutning till Äspölaboratoriet ligger SKB:s Testhall. Aktiviteterna där handlar till stor del om att se till att installationsmetoderna för buffert och återfyllning fungerar under alla väntade förhållanden.

Modeller av tunnlar

I Testhallen genomförs experiment och försök med bentonitlera i olika former. Här finns till exempel utrustning för att blanda bentonitmaterial, tillverka pelletar och verktyg för att lyfta buffertringar. För att stapla bentonitblock finns en specialanpassad staplingsrobot.

I den 450 kvadratmeter stora hallen finns även modeller av deponeringstunnlar i full skala och halv skala där installationsutrustningen kan testas under kontrollerade förhållanden. I golvet finns dessutom två hål som ska efterlikna deponeringshålen i förvaret. Där kan vi pröva deponeringsprocessen och ta reda på hur bentoniten reagerar vid olika vattenflöden.

Försök görs också nere i berget i Äspölaboratoriet för att testa utrustningen under slutförvarslika förhållanden.

FOTNOT. Testhallen hette tidigare Bentonitlaboratoriet.

Senast granskad: 18 februari 2021