Transportfartyget

Säkra transporter till sjöss

De svenska kärnkraftverken ligger vid kusten och har egna hamnar. SKB:s fartyg m/s Sigrid transporterar avfallet därifrån till våra anläggningar i Oskarshamn och Forsmark.

I Sverige transporteras i stort sett allt radioaktivt avfall och använt kärnbränsle till sjöss. SKB:s fartyg m/s Sigrid hämtar avfallet vid kärnkraftverken och kör det till våra anläggningar i Oskarshamn och Forsmark. En liten mängd låg- och medelaktivt avfall transporteras även från forskningsanläggningen Studsvik.

m/s Sigrid

Sigrid är specialdesignat för transport av radioaktivt material. Fartyget byggdes 2011–2013 i Galati i Rumänien av Damen och är klassat enligt International Maritime Organisation (IMO:s) högsta nivå, INF 3, för fartyg som transporterar radioaktivt material.

Sigrid är utrustat med extra kommunikationsutrustning och har många inre och yttre säkerhetshöjande funktioner. Till exempel är många viktiga system dubblerade och separerade för att bidra till hög drifttillgänglighet och flexibilitet. Om ett viktigt system fallerar under en resa, till exempel på grund av ett mekaniskt fel eller en olycka, finns det ett reservsystem som tar vid.

Lastning och lossning av Sigrid sker med ro-ro-metoden, vilket innebär att terminalfordon kör in i lastrummet via en akterramp och lastar och lossar transportbehållare.

Sigrid ägs av SKB men drift och bemanning sköts av Furetank Rederi AB.

När Sigrid blev till
Se filmen om bygget av Sigrid från konstruktion till färdigt fartyg.

Senast granskad: 4 februari 2021