Informationsbevarande

Med information till framtiden

Hur ska vi informera framtida generationer om att det finns ett kärnbränsleförvar djupt nere i underjorden?

När Kärnbränsleförvaret försluts, någon gång mot slutet av detta århundrade, ska det vara så säkert att det kan lämnas oövervakat. Syftet med att bevara information om det på lång sikt är att möjliggöra för kommande generationer att fatta beslut baserade på kunskap, om de till exempel skulle vilja återta det använda kärnbränslet. Men även för att undvika skada vid oavsiktligt intrång.

Utdöda språk hjälper oss fundera över skriften

En språkexpert har hjälpt SKB att fundera över vilka utmaningar det finns med att överföra information till kommande generationer.

Framtidsarkeologen lär oss prata med eftervärlden

Genom att blicka bakåt kan vi dra nyttiga lärdomar för framtiden. Det menar de två arkeologer som studerat frågan.

Senast granskad: 4 maj 2023