Välkommen till
Oskarshamn!
Välkommen till
Forsmark!
Till Forsmark
Till Oskarshamn
Hoppa över intro
Välkommen till
SKB:s anläggningar!
Guidad tur börjar här!
Vrid skärmen för bästa upplevelse.

Aktuellt
Regeringen godkänner SKB:s slutförvarssystem

April 2022

Efter många års hårt arbete har SKB nu nått stora milstolpar. Det är viktiga och efterlängtade beslut som regeringen har fattat och de gör att ansvar för det svenska slutförvarssystemet kan tas fullt ut. Men arbetet fortsätter. Vad händer nu?

Kärnbränslets väg till slutförvaring

Vill du veta mer om hur det använda kärnbränslet hanteras i dag och hur det ska slutförvaras? Titta på den här filmen.