Välkommen till
Oskarshamn!
Välkommen till
Forsmark!
Till Forsmark
Till Oskarshamn
Hoppa över intro
Välkommen till
SKB:s anläggningar!
Guidad tur börjar här!
Vrid skärmen för bästa upplevelse.

Kärnbränslets väg till slutförvaring

Vill du veta mer om hur det använda kärnbränslet hanteras i dag och hur det ska slutförvaras? Titta på den här filmen.