Tiden är inne.

Tillsammans tar vi hand om framtiden.
Vi är redo. Är du?

Det är dags att bygga nästa länk i det svenska slutförvarssystemet, Kärnbränsleförvaret. Vi är redo att skapa en livsviktig skillnad för Sverige och många generationer framåt.

Uppdrag: Framtiden.

Se filmen om SKB.