Examensarbete

Exjobbaren som blev SKB:are

Redan vid första kontakten på Uppsala universitet blev Amela Mehic intresserad av SKB och när det var dags för examensarbete tog hon en kontakt. Nu är examensarbetet slutrapporterat och hon är nyanställd SKB:are.

Första gången Amela Mehic kom i kontakt med SKB var i samband med de årliga arbetsmarknadsdagarna, UTNARM, på Uppsala universitet där hon läste teknisk fysik. När det var dags för examensarbete undersökte hon om SKB hade några öppningar, men det såg mörkt ut när hon tittade runt på SKB:s webbplats. För att ändå kunna utesluta möjligheten till examensarbete mejlade hon SKB:s egen skolkommunikatör, Kajsa Engholm. Kajsa i sin tur, undersökte saken, fick kontakt med bränsleingenjören Fredrik Johansson som hade en idé, ställde upp som handledare och sedan skulle man kunna säga att resten är historia.

– Vi träffades på Teams och Fredrik beskrev examensarbetet. Det lät väldigt spännande, säger Amela.

Kort kan man säga att examensarbetet handlade om att beräkna gammaläckaget från kalorimetern och att förfina och utveckla modell och metodik som används för att beräkna och utvärdera mätresultaten.

Efter avklarade studier har nu Amela fått anställning som bränsleingenjör på SKB. Hon ska fortsätta arbetet som hon påbörjade i och med examensarbetet. De här mätningarna är viktiga eftersom SKB måste veta vad resteffekten i bränslet är innan det kapslas in och transporteras till slutförvaret i Forsmark.

– Kan vi utveckla en bra beräkningsmodell så är det både tidseffektivt och ekonomiskt.

Amela kan inte nog berömma sina båda handledare. Förutom Fredrik var även Jesper Kierkegaard på Vattenfall handledare. Engagerade handledare är a och o för att en student ska få möjlighet att göra ett bra examensarbete och Amela berättar att de båda fanns tillgängliga för att stötta och förklara när det var något som hon själv inte förstod.

– Det är roligt att jag får fortsätta arbeta med mina handledare. Jag lär mig mycket genom att höra hur de tänker och se hur de jobbar. Det är mycket att sätta sig in i och jag har inte full koll på allt men tack vare examensarbetet har jag en bra grund att stå på, förklarar Amela.

Amela Mehic.

Amelas examensarbete. Klicka här för att läsa.

Senast granskad: 25 april 2022