Examensarbete

Examensarbete om bentonittransporter

– Att studenter kan göra fördjupade studier i våra ämnen är bra och jag hoppas att vi kan fortsätta lägga ut arbeten framöver, sa SKB:s projektchef Johan Hedlund i samband med att den senaste kandidatuppsatsen presenterades för SKB.

För klasskompisarna Jesper Hallenborg och Hugo Häll på det industriella ekonomi-programmet vid Linnéuniversitet i Växjö blev en föreläsning om SKB:s verksamhet inkörsporten till ämnet som deras kandidatuppsats kom att handla om.

— Vi lyssnade på en föreläsning om SKB som Kajsa Engholm höll i och det var då vi blev intresserade av företaget, berättar Hugo Häll, och fortsätter: När vi skulle skriva vår kandidatuppsats hörde vi av oss till Kajsa som ordnade med allt.

Studenterna fick en handledare i utvecklingsingenjören Heikki Laitinen och det bestämdes att uppsatsen skulle handla om vilket sätt som var mest effektivt när det gäller att transportera ner bufferten, bentonitleran, i det planerade Kärnbränsleförvaret.

— Det är ett komplext system som ungdomarna fick studera, berättar handledaren Heikki som på grund av pandemin endast fick träffa studenterna fysiskt vid ett tillfälle, i övrigt fick de hålla kontakt via mejl och Skype. Det har inte bara handlat om volymer utan Jesper och Hugo har även fått ta hänsyn till bland annat materialets egenskaper. Sättet som vi väljer att transportera ner material på kan spara pengar, till exempel genom energibesparingar. Det är något vi på SKB får titta vidare på då det är en form av value engineering.

När uppsatsen var godkänd bjöds Jesper och Hugo in för att hålla en digital föreläsning för att intresserade SKB:are skulle få ta del av vad de kommit fram till. Ett 15-tal personer anslöt till lunchföreläsningen. Projektchef Johan Hedlund sa bland annat att han tyckte att uppsatsen var bra.

— Den här första indikationen på att vi kan göra väsentliga besparingar beroende på hur buffertmaterial transporteras är otroligt värdefull. Att studenter kan göra fördjupade studier i våra ämnen är bra och jag hoppas att vi kan fortsätta lägga ut arbeten framöver.

Heikki är också nöjd med ungdomarnas arbete och tyckte det var roligt att få handleda dem.

— Det är ett avbrott mot det normala arbetet och har varit jättetrevligt.

Även studenterna har uppskattat att göra sitt arbete på SKB.

— Det har varit väldigt givande och vi hoppas att vårt arbete kan fungera som underlag i samband med framtida beslut, säger Jesper Hallenborg.

Länk till kandidatuppsatsen: ”Utvärderingsmetod av transportalternativ till komplexa anläggningar, en fallstudie på Svensk Kärnbränslehantering AB”.

Studenternas uppsats handlar om vilket sätt som är mest effektivt när det gäller att transportera ner bufferten, bentonitleran, i det planerade Kärnbränsleförvaret.

Senast granskad: 1 oktober 2021