Studentkalender

Studentkalender

Vi på SKB välkomnar samarbeten med studenter och besöker gärna lärosäten där vi får möjlighet att träffa våra framtida kollegor.

Här hittar ni oss 2021

December
7/12 Föreläsning inom ämnet kärnteknik på Uppsala universitet, klockan 13.15-15.00. Daniel Carlstedt och Kajsa Engholm representerar SKB.

Är ni intresserade av att komma i kontakt med oss på SKB kan ni kontakta Kajsa eller Hanna så kan vi diskutera möjliga upplägg för ert universitet eller högskola.

Kontakt, Östhammar
För mer information för Östhammar, eller för att boka ert besök, vänligen kontakta Hanna Karlsson.
Kontakt, Oskarshamn
För mer information för Oskarshamn, eller för att boka ert besök, vänligen kontakta Kajsa Engholm.

Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Evenemangsgatan 13
Box 3091, 169 03 Solna

Telefon: 08-459 84 00

E-post: registrator@skb.se

Webb: skb.se

© Svensk Kärnbränslehantering AB

skb.se