Studentkalender

Vi på SKB välkomnar samarbeten med studenter och besöker gärna lärosäten där vi får möjlighet att träffa våra framtida kollegor.

Här hittar ni oss 2024

25 januari SKB håller Hållbarhetsföreläsning för automationsingenjörsstudenter på Etec i Oskarshamn.
30 januari Deltar vid arbetsmarknadsdagen Moment på KTH:s Maskinsektion.
5 februari Deltar vid arbetsmarknadsdagen WIRIDI på Lunds Universitet.
7 februari Deltar och föreläser vid arbetsmarknadsdag på Stockholms Universitet.
13 februari SKB håller utbildning i drift- och underhållsteknik på Linnéuniversitetet i Växjö.
14 februari SKB medverkar som jury i Blixtlåset på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn.
16 februari SKB deltar på en Inspirationsdag för samtliga Teknikcollegeelever i åk 3 på Oscarsgymnasiet.
20 februari SKB håller en lunchföreläsning för Byggnadsingenjörs- och Byggnadsutformningsstuderande på Linnéuniversitetet i Växjö.
29 februari Lunchföreläsning för Civilingenjörsstudenter i Kemiteknik på Uppsala Universitet.
7 mars AMÅR på Linnéuniversitetet i Växjö.
14 mars Yrkes- och utbildningsmässa på Centralhotellet i Tierp.

Är ni intresserade av att komma i kontakt med oss på SKB kan ni kontakta Kajsa Engholm eller Julia Holmgren så kan vi diskutera möjliga upplägg för ert universitet eller högskola.

Kontakt, Östhammar
För mer information, vänligen kontakta Julia Holmgren.
Kontakt, Oskarshamn
För mer information, vänligen kontakta Kajsa Engholm.

Senast granskad: 10 juli 2023