Studentkalender

Vi på SKB välkomnar samarbeten med studenter och besöker gärna lärosäten där vi får möjlighet att träffa våra framtida kollegor.

Här hittar ni oss 2023

3-5 oktober SKB deltar vid arbetsmarknadsdagar för samtliga åk 8 i Oskarshamns kommun.
17 oktober Kajsa Engholm och Daniel Carlstedt föreläser för Högskoleingenjörsprogrammet Kärnkraftteknik på Uppsala Universitet.
18 oktober SKB arrangerar Innovation Camp i samarbete med UF på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn.
25 oktober Joakim Gustafsson och Jenny Alexandersson deltar vid en kompetensförsörjningsdag i Västervik.
3 november Kajsa Engholm håller en presentation för studenter vid Umeå universitet som läser kursen Miljöfarlig verksamhet.
8 november SKB deltar vid Ultuna näringslivsdag på SLU i Uppsala.
9 november SKB deltar vid UTNARM på Uppsala universitet (Uppsala teknolog- och naturvetarstudenter).
13 november SKB deltar vid Karriärdag Teknik på Linnéuniversitet i Växjö.
15 november Jenny Gåling och Kajsa Engholm deltar vid GARM (Geosektionen vid Luleå universitet).
16 november Gustav Karlsson föreläser om oförstörande provning för maskiningenjör och industriell ekonomistudenter på Linnéuniversitet i Växjö.
28 november Per Ernfors och Kajsa Engholm deltar vid M-Yran (Maskinteknolog sektionen vid Linköpings universitet).
28 november SKB deltar vid jobb- och utbildningsmässa på Bruksgymnasiet i Gimo.

Är ni intresserade av att komma i kontakt med oss på SKB kan ni kontakta Kajsa Engholm eller Hanna Karlsson så kan vi diskutera möjliga upplägg för ert universitet eller högskola.

Kontakt, Östhammar
För mer information för Östhammar, vänligen kontakta Hanna Karlsson.
Kontakt, Oskarshamn
För mer information för Oskarshamn, eller för att boka ert besök, vänligen kontakta Kajsa Engholm.

Senast granskad: 10 juli 2023