Examensarbete

Examensarbete kopplat till underhållsarbete i mellanlagret Clab

Jonas Engholm läste under åren 2019-2021 till drifttekniker på Nova i Oskarshamn. Han avslutade utbildningen med att skriva ett examensarbete kopplat till underhållsarbete i mellanlagret Clab.

Efter gymnasieutbildning med inriktning installationstekniker och två års arbete som elektriker, bland annat som inhyrd på mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, kände oskarshamnssonen Jonas Engholm, 23 år, att det var dags att plugga vidare.

— Jag har alltid känt att jag ville plugga vidare, men jag var lite osäker på vad jag ville läsa. Men 2019 sökte jag in till drifttekniker/processoperatörutbildningen på Nova, en tvåårig YH-utbildning, säger Jonas.

När det var dags att gå ut på en första praktikperiod kom Jonas tillbaka till Clab.

— På praktiken följde jag ett skiftlag i kontrollrummet och fick se och lära mig hur deras arbetsdagar ser ut under förmiddag, eftermiddag och nattpassen.

Under sin praktik fick alltså Jonas bland annat lära sig hur det använda kärnbränslet hanteras från att det tas emot tills det är på plats i förvaringsbassängerna 50 meter under jord.

— Jag fick också följa flödesscheman och på så sätt lokalisera stora pumpar och cisterner och jag fick stänga av larm som bara kan göras manuellt genom att man snurrar på ventiler, berättar Jonas, som även var med på ronderingar ute i anläggningen för att se till att allt fungerade som det skulle.

— Praktikperioden på Clab var väldigt rolig och givande. Alla var trevliga och svarade på frågor. Clab är en anläggning jag gärna skulle ha arbetat på, om jag hade blivit kvar i Oskarshamn, förklarar Jonas som valt att, tillsammans med sambo och hund, flytta till Malmö.

Under studierna på Nova skulle Jonas skriva ett examensarbete. Han funderade lite och kom att tänka på ett fläktbyte-projekt han hört talas om när han jobbade på Clab. Han kontaktade Clabs driftchef, Mattias Nyström, som tyckte att det var en bra idé med tanke på Jonas tidigare erfarenheter från anläggningen. Och så kom hans examensarbete att handla om fläktar och har titeln ”Granskning och ekonomisk kalkyl av fläktväggslösning för Svensk Kärnbränslehantering AB”.

— Jag tror att SKB kommer att ha nytta av mitt examensarbete, främst den ekonomiska biten.

Nu är Jonas klar med studierna, han hade jobb innan utbildningen var klar och har alltså valt att lämna ostkust för västkust.

— Jag kommer ha nytta av mitt examensarbete eftersom jag verkligen fick grotta ner mig i just fläktar och dess funktion i en anläggning. Det finns fläktar på min nya arbetsplats också så det skadar nog inte att ha extra kunskap om just det, avslutar Jonas.

Jonas Engholm

Senast granskad: 1 oktober 2021