Etikett: kärnbränsleförvar

Filtrera
Ny artikel om vattenkemin vid jordskalv
Hallå där, Lillemor Claesson Liljedahl, geolog på SKB. Du har tillsammans med en grupp andra forskare nyligen fått en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Geophysical research: Solid Earth. Vad handlar artikeln om? – Den handlar om förändringar i vattenkemin i borrhål på Isl…

Publicerad: 27 mars 2019

Kompletteringar granskas av externa experter
SKB har under nästan ett års tid arbetat med att besvara de kompletterande frågor om kopparkapseln som Mark- och miljödomstolen ställde i miljöprövningen. Nu är materialet klart och håller på att granskas av en grupp internationella experter, innan det i april ska lämnas över till Miljö- och energid…

Publicerad: 15 februari 2019

Kompletteringen för slutförvaret lämnas in 30 april
Helene Åhsberg, projektledare på SKB för tillståndsprövningen av Kärnbränsleförvaret. Foto: SKB. SKB har ansökt om förlängd tid för att leverera kompletteringsmaterial i tillståndsärendet för Kärnbränsleförvaret till Miljö- och energidepartementet. Slutdatum för inlämnandet är nu satt till 30 april …

Publicerad: 15 oktober 2018

Grönlandsforskning blir podd- och dokumentärserie
Att arbeta på Grönland kan innebära både isande kyla och bitande vindar. Men under arbetsveckan i augusti var förhållandena relativt bra för fältarbete. Foto: Emma Johansso, SKB. SKB har under flera år bedrivit forskning på Grönland, inom de båda projekten Gap och Grasp. Nu har den amerikanska produ…

Publicerad: 1 oktober 2018

Omfattande planer för Hargs Hamn
SKB:s anläggning kommer att bidra till att hamnen blir mindre säsongsberoende. Det säger Curt Nilsson, vd för Hargs Hamn. Foto: Lasse Modin. SKB är med och planerar en modern utveckling av Hargs Hamn, som har anor från vikingatiden. – SKB:s verksamhet blir väldigt bra för oss, säger Curt Nilsson, vd…

Publicerad: 12 mars 2018

Fördjupat underlag ska ge tydligare svar om kopparkapseln
Grönt ljus på nästan alla delar i ansökan, men Mark- och miljödomstolen vill ha mer underlag om kopparkapseln. Allan Hedin är säkerhetsanalytiker på SKB och leder arbetet med att ta fram det kompletterande materialet. – Vi räknar med att bli klara under det här året, säger han. Domstolen listar fem …

Publicerad: 21 februari 2018

Två yttranden om Kärnbränsleförvaret
Fotomontage föreställande ovanjordsanläggningen av det planerade Kärnbränsleförvaret i Söderviken i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Illustration: Phosworks. Det blev ett tydligt ja i Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen om SKB:s system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Mar…

Publicerad: 7 februari 2018

Huvudförhandling om Kärnbränsleförvaret avslutad
Delar av den delegation som representerade SKB under förhandlingen. Foto: SKB. Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om tillstånd för ett system för att ta hand om det svenska använda kärnbränslet är avslutad. Mark- och miljödomstolen har meddelat att de lämnar sitt yttrande till regeringen den 23 jan…

Publicerad: 31 oktober 2017

Mycket om miljö under veckan i Östhammar
Ett sextiotal personer följde med på synen i området kring Söderviken, där Kärnbränsleförvaret är planerat att byggas. Foto: SKB. Fjärde förhandlingsveckan inleddes med att domstolen gick igenom förhandlingsordningen för veckan. SKB:s juridiska ombud presenterade SKB:s yrkanden med särskilt fokus på…

Publicerad: 16 oktober 2017

SKB förbereder för miljöprövning
Den 5 september inleddes huvudförhandlingen i miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om Sveriges använda kärnbränsle. Enligt den förhandlingsordning som Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt skickat ut hålls de första två veckorna i Stockholm, s…

Publicerad: 3 juli 2017