Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Delar av den delegation som representerade SKB under förhandlingen. Foto: SKB.

Fem veckors huvudförhandling om Kärnbränsleförvaret avslutad

Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om tillstånd för ett system för att ta hand om det svenska använda kärnbränslet är avslutad. Mark- och miljödomstolen har meddelat att de lämnar sitt yttrande till regeringen den 23 januari.

Under de fem veckor som förhandlingen pågått har SKB utförligt beskrivit innehållet i ansökan, som i ursprunglig form lämnades in redan 2011. En central del har varit den långsiktiga säkerheten i Kärnbränsleförvaret och SKB har kunnat visa hur det använda kärnbränslet ska tas om hand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.

– SKB:s ansökan bygger på 40 års arbete med forskning och teknikutveckling, så vi har kommit väl förberedda till den här prövningen. Vi känner oss trygga med vår lösning och med hur vi presenterat den i förhandlingen. Nu är det upp till domstolen att göra sin bedömning, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Under Östhammarsveckan genomfördes även syn i Forsmark, där Kärnbränsleförvaret är tänkt att byggas. Foto: SKB.

Även lokala miljökonsekvensfrågor har fått ett stort utrymme under förhandlingen, inte minst under de två veckor som rätten flyttade ut förhandlingen till Oskarshamn respektive Östhammar. Här höll rätten även syn vid SKB:s existerande och planerade anläggningar – under en regnig eftermiddag besökte Mark- och miljödomstolen, övriga parter och medier området i Forsmark där Kärnbränsleförvaret kommer att byggas, samt visade viktiga naturvårdsåtgärder som SKB genomfört.

Att hålla huvudförhandling är ett led i Mark- och miljödomstolens beredning av målet. I en parallell prövning, enligt kärntekniklagen, granskar också Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) SKB:s ansökan. SSM har tidigare meddelat att de kommer att lämna sitt yttrande till regeringen vid ungefär samma tidpunkt som Mark- och miljödomstolen. Därefter ska också de berörda kommunerna Östhammar och Oskarshamn yttra sig till regeringen som slutgiltigt är den instans som kan bevilja tillåtlighet för SKB:s sökta verksamhet.

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 31 oktober 2017