Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Delar av den delegation som representerade SKB under förhandlingen. Foto: SKB.

Fem veckors huvudförhandling om Kärnbränsleförvaret avslutad

Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om tillstånd för ett system för att ta hand om det svenska använda kärnbränslet är avslutad. Mark- och miljödomstolen har meddelat att de lämnar sitt yttrande till regeringen den 23 januari.

Under de fem veckor som förhandlingen pågått har SKB utförligt beskrivit innehållet i ansökan, som i ursprunglig form lämnades in redan 2011. En central del har varit den långsiktiga säkerheten i Kärnbränsleförvaret och SKB har kunnat visa hur det använda kärnbränslet ska tas om hand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.

– SKB:s ansökan bygger på 40 års arbete med forskning och teknikutveckling, så vi har kommit väl förberedda till den här prövningen. Vi känner oss trygga med vår lösning och med hur vi presenterat den i förhandlingen. Nu är det upp till domstolen att göra sin bedömning, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Under Östhammarsveckan genomfördes även syn i Forsmark, där Kärnbränsleförvaret är tänkt att byggas. Foto: SKB.

Även lokala miljökonsekvensfrågor har fått ett stort utrymme under förhandlingen, inte minst under de två veckor som rätten flyttade ut förhandlingen till Oskarshamn respektive Östhammar. Här höll rätten även syn vid SKB:s existerande och planerade anläggningar – under en regnig eftermiddag besökte Mark- och miljödomstolen, övriga parter och medier området i Forsmark där Kärnbränsleförvaret kommer att byggas, samt visade viktiga naturvårdsåtgärder som SKB genomfört.

Att hålla huvudförhandling är ett led i Mark- och miljödomstolens beredning av målet. I en parallell prövning, enligt kärntekniklagen, granskar också Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) SKB:s ansökan. SSM har tidigare meddelat att de kommer att lämna sitt yttrande till regeringen vid ungefär samma tidpunkt som Mark- och miljödomstolen. Därefter ska också de berörda kommunerna Östhammar och Oskarshamn yttra sig till regeringen som slutgiltigt är den instans som kan bevilja tillåtlighet för SKB:s sökta verksamhet.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 31 oktober 2017