Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Delar av den delegation som representerade SKB under förhandlingen. Foto: SKB.

Fem veckors huvudförhandling om Kärnbränsleförvaret avslutad

Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om tillstånd för ett system för att ta hand om det svenska använda kärnbränslet är avslutad. Mark- och miljödomstolen har meddelat att de lämnar sitt yttrande till regeringen den 23 januari.

Under de fem veckor som förhandlingen pågått har SKB utförligt beskrivit innehållet i ansökan, som i ursprunglig form lämnades in redan 2011. En central del har varit den långsiktiga säkerheten i Kärnbränsleförvaret och SKB har kunnat visa hur det använda kärnbränslet ska tas om hand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.

– SKB:s ansökan bygger på 40 års arbete med forskning och teknikutveckling, så vi har kommit väl förberedda till den här prövningen. Vi känner oss trygga med vår lösning och med hur vi presenterat den i förhandlingen. Nu är det upp till domstolen att göra sin bedömning, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Under Östhammarsveckan genomfördes även syn i Forsmark, där Kärnbränsleförvaret är tänkt att byggas. Foto: SKB.

Även lokala miljökonsekvensfrågor har fått ett stort utrymme under förhandlingen, inte minst under de två veckor som rätten flyttade ut förhandlingen till Oskarshamn respektive Östhammar. Här höll rätten även syn vid SKB:s existerande och planerade anläggningar – under en regnig eftermiddag besökte Mark- och miljödomstolen, övriga parter och medier området i Forsmark där Kärnbränsleförvaret kommer att byggas, samt visade viktiga naturvårdsåtgärder som SKB genomfört.

Att hålla huvudförhandling är ett led i Mark- och miljödomstolens beredning av målet. I en parallell prövning, enligt kärntekniklagen, granskar också Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) SKB:s ansökan. SSM har tidigare meddelat att de kommer att lämna sitt yttrande till regeringen vid ungefär samma tidpunkt som Mark- och miljödomstolen. Därefter ska också de berörda kommunerna Östhammar och Oskarshamn yttra sig till regeringen som slutgiltigt är den instans som kan bevilja tillåtlighet för SKB:s sökta verksamhet.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 31 oktober 2017