Hallå där, Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!

Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år, in på 2060-talet.

Vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB:s verksamhet?

Anna Porelius, kommunikationschef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

— Vi bedömer att SKB kan hantera och slutförvara det använda kärnbränslet och det radioaktiva driftavfall som uppstår även under dessa 20 år. Våra tillstånd omfattar restprodukter från de befintliga reaktorerna, vilket det här avser. SKB har utrett detta och bidragit med underlag till Vattenfalls inriktningsbeslut.

Ryms det mer avfall i våra anläggningar?

— Ja, det finns utrymme i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, samt i utbyggda och kommande slutförvar. Det skulle förstås kräva en livstidsförlängning av våra anläggningar och transportsystem med ytterligare 20 år. Det ser vi är möjligt.

Innebär inriktningsbeslutet att SKB behöver söka nya tillstånd?

— Vi gör bedömningen att det ryms inom befintliga tillstånd. SKB har ansökt om att få slutförvara cirka 6 000 kapslar för använt kärnbränsle från de nuvarande reaktorerna. Det är inget absolut tak, utan en uppskattning. Prognosen är att vi kommer upp i maximalt 6 900 kapslar efter 80 års drift, det men det beror ju helt på hur reaktorerna körs de kommande 40 åren.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Publicerad: 18 juni 2024