Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred.

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer

En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning – det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram.

Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Teknikcenter i samband med att vi skänkte en industrirobot dit för något år sedan kan SKB nu få hjälp med ett arbete som vi själva inte hade haft resurser till.

Adam Rönnbäck och Nicolas Friman heter eleverna som under sina åtta veckors praktik inom ramen för Lärande i Arbete, LIA, arbetar med att konstruera den automatiserade kamerahållaren. Kamerahållaren är avsedd att användas när SKB:s geologer kartlägger berget under utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Efter varje sprängning ska det nya tunnelavsnittet fotograferas med utrustningen. Genom att digitalt bearbeta fotografierna kan en 3D-modell av tunneln skapas, vilket möjliggör kartering av berget med hjälp av datorer i stället för att utföra kartering på plats. Detta sparar flera timmar av värdefull tid.

Handledaren Heikki Laitinen, som är senior utvecklingsingenjör på SKB:s teknikavdelning, träffade eleverna när de påbörjade sitt uppdrag och förklarade då vad syftet med arbetet var och vilka resultat som vi förväntade oss att de skulle uppnå.

Heikki Laitinen, SKB.

— De fick även en kort introduktion till den utrustning som vi har utvecklat för att genomföra vad vi kallar POC, Proof Of Concept. Detta gav dem en djupare förståelse för uppgiften och vilka funktioner utrustningen måste ha. Vi har planerat in veckovisa uppföljningar där Adam och Nicolas redovisar var de befinner sig i processen och då har de även möjlighet att ställa frågor, förklarar Heikki.

Vad är det då de ska göra? Jo, de ska 3D-printa en specialhållare som ska monteras på det stativ som kommer att användas för fotogrammetriutrustningen. Hållaren ska automatiskt, med hjälp av motorer, kunna både roteras och vinklas utifrån tunnlarnas unika geometri. Utifrån POC-modellen som de fick se under introduktionsbesöket på Äspölaboratoriet ska de tillverka en mindre modell av utrustning.

— De ska helt enkelt gå från vår POC till en liten och robust hållare som tål att hanteras av geologerna i berget.

Heikki berättar att eleverna har jobbat på bra. Ett utkast av den första prototypen var klar redan efter en vecka. Nu återstår förbättringar av designen innan de kan 3D-printa den hållare som ska kunna användas. Denna kommer att tillverkas i en stöttålig kolfiberförstärkt nylon. Att man väljer att 3D-printa utrustningen beror kort sagt på att det är en snabb metod för prototyputveckling. Allting blir exakt som man vill ha det och man slipper oftast den extra bearbetning som hade behövts om hållaren skulle tillverkats med traditionell teknik.

— Med 3D-utskrifter kan man tillverka mycket komplicerade geometrier, säger Heikki och berättar att 3D-printning i metall är en av de starka kandidaterna för framtidens tillverkningsindustri.
I mitten av juni ska den slutgiltiga hållaren levereras och innan den kan användas i SFR ska den testas nere i Äspölaboratoriets tunnel.

— Det är roligt att hjälpa ungdomar, speciellt när de är så intresserade som dessa är. Och vilken perfekt tajming det blev! Vi hade precis konstaterat att vi själva inte hade resurser för att hinna vidareutveckla den automatiserade kamerahållaren och som en blixt från en klar himmel fick vi den hjälp vi behövde, avslutar Heikki.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

Publicerad: 17 maj 2024