Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning

Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklingsprojekt. Satsningarna startar 2024 och fortlöper i tre år med 1,4 miljoner kronor i stöd årligen fram till 2026.

Nu står det klart att Östhammars kommun beviljas en ny mervärdessatsning i två delar där den första är Föreningslyftet som förlängs med tre år, ett stöd som kan sökas av föreningar till aktiviteter och projekt som stärker och utvecklar attraktivitet av Östhammars kommun för både boende och besökare. Den andra delen är förnyat stöd till Lyftet Storbrunn med en särskild inriktning för att stimulera kulturlivet. Kulturstödet ska underlätta för den som vill skapa event och arrangemang, både gamla och nya för att skapa en levande mötesplats för alla i kulturhuset Storbrunn. Minst 50 procent av medlen i satsningen ska vara märkta för evenemang och aktiviteter för barn och unga.

Stefan Engdahl, vd SKB. Foto Mikael Wallerstedt

– För SKB är det viktigt att stötta kommunen i det viktiga arbete de gör. Vi hoppas att genom de långsiktiga satsningarna kunna bidra till en attraktiv och levande kommun både när det kommer till föreningsliv och kulturliv genom mervärdesavtalet. SKB ska finnas som aktör i kommunen under lång tid och det är viktigt för oss att det finns ett levande och rikt kultur- och föreningsliv för att stimulera lokalsamhället, säger Stefan Engdahl vd, SKB.

Mervärdessatsningarna gör skillnad för föreningar och för kulturlivet

Föreningslyftet har funnits som mervärdessatsning sedan 2013 och har hittills beviljat stöd till lokala föreningar om ca 8,5 miljoner kronor, eller 116 projekt som har realiserats genom åren. Även Lyftet Storbrunn, som har funnits sedan 2018 har hjälpt till att skapa 200 aktiviteter i kulturhuset Storbrunn med ett värde av ca 1,3 miljoner kronor i beviljade medel.

– Från kommunens sida tycker vi det är viktigt att stimulera både det lokala föreningslivet och kulturlivet, det kan vi göra genom mervärdesavtalet. För oss är det en möjlighet att ytterligare öka attraktiviteten i kommunen och öronmärka pengar för både kultur och föreningsliv, säger Elin Dahm näringslivschef på Östhammars kommun.

Mer om mervärdesavtalet

Mervärdesavtalet har funnits sedan 2009 och har till uppgift att skapa värden i kommunerna Östhammar och Oskarshamn. Sammanlagt ska värden för 1,5 – 2 miljarder skapas. Syftet med avtalet är att insatserna ska bidra till att skapa goda förutsättningar att bo, driva verksamhet och etablera sig i Östhammar och Oskarshamns kommuner.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Publicerad: 13 juni 2024