Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö

SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finland, Frankrike och Schweiz som kommit längst med sina planerade slutförvar ska berätta om sitt arbete och bidra till bästa praxis på ämnet.

Hela veckan pågår en internationell konferens på SKB:s anläggning Äspölaboratoriet. Ett 80-tal medverkande har bjudits in från 50 länder för att främja samarbete och dela erfarenheter kring forskning och utveckling av geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall.

Pär Grahm, enhetschef för mekanisk teknik på SKB har deltagit i planeringen och är värd för mötet.

– SKB har en lång historia av att dela med sig av kunskap och erfarenheter internationellt när det kommer till hantering av radioaktivt avfall. Därför tycker vi det är extra roligt och hedrande när vi får förtroendet att arrangera en konferens på ett så viktigt ämne. Vi tar såklart även tillfället i akt att visa upp Äspölaboratoriet och Äspötunneln där vi just nu tar upp det sista av våra långtidsexperiment, säger Pär Grahm.

Karina Lange, IAEA tillsammans med Pär Grahm, SKB.

Syftet med konferensen är att man tillsammans ska arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar. Där Sverige och Finland har kommit längst. Men även länder som Japan, Tyskland, Kanada och Belgien ska redogöra för sina processer för platsundersökningar och platsval. Ukraina är också inbjudet för att berätta om sitt arbete under mycket svåra förutsättningar. Arbetet ska summeras i ett dokument med slutsatser kring bästa praxis för geologiskt slutförvar av kärnavfall.
Karina Lange är övergripande ansvarig för konferensen från IAEA.

– Vi är glada över att återigen kunna hålla en internationell konferens på SKB:s Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Den här veckan jobbar vi med att ta fram en beskrivning över bästa praxis när det kommer till forskning och utveckling av geologisk slutförvaring för använt kärnbränsle. Internationell samverkan är en viktig förutsättning för att samla alla erfarenheter i det arbetet, säger Karina Lange, IAEA.

Oskarshamn visar sig från sin bästa sida

Samtliga deltagare bor i Oskarshamn och utöver viktiga presentationer och studiebesök kommer de även att få uppleva platsen under sin vistelse. Det blir bland annat middag på hotell Corallen med vy över hamninloppet och skärgårdstur med M/S Solkust för att visa upp Sverige och Oskarshamns unika skärgård med över 5400 öar.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Publicerad: 27 juni 2024