Furetank utsedd till Årets Rederi 2024

Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart.

Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa och hållbara bidrag till den svenska handelsflottan och den svenska sjöfarten. I år gick priset till Furetank Rederi AB, som bland annat driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid på uppdrag av SKB.

Till Sjöfarts Tidningen säger Svensk Sjöfarts vd så här om de nominerade i år:
– Det har även i år varit flera bra nomineringar, vilket är ett bevis på den kvalitétssjöfart den svenska handelsflottan bedriver och den innovationsrikedom som finns inom det svenska sjöfartsklustret. Till slut blev det självklart att tilldela Furetank priset ”Årets Rederi 2024” för deras bidrag till att synliggöra den svenska sjöfarten och sjöfartsnäringen. Rederiet ligger dessutom i den absoluta framkanten när det gäller miljö och klimat, säger Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart.

Ulrika Broman, chef Drift och underhåll. Foto Mikael Wallerstedt

— Det är glädjande att Furetank och deras miljöarbete uppmärksammas med denna utmärkelse. De har skött drift och bemanning av SKB:s fartyg Sigrid sedan 2012 och vi har sedan länge ett aktivt samarbete gällande miljö- och hållbarhetsfrågor. För att ge ett exempel har vi påbörjat en stegvis övergång till miljöbränsle på Sigrid. Tack vare detta minskade vi utsläppen från Sigrid med 190 ton CO2 under förra året, säger Ulrika Broman, avdelningschef Drift och Underhåll på SKB.

Priset mottogs av Jonatan Höglund, deputy CEO, Furetank och Viktoria Höglund, vessel operator, Furetank under Svensk Sjöfarts årsmötesseminarium i slutet av april.

Läs mer

Juryns motivering till ”Årets Rederi” lyder: ”Furetank tillhör klustret av ledande svenska rederier inom kusttanksegmentet. Rederiet har dessutom genomfört investeringar i en lång serie av nya toppmoderna fartyg med högsta miljöprestanda. Fartygsdesignen har exporterats genom nya internationella samarbeten i Kanada. Rederiet bidrar aktivt inom det maritima klustret och i arbetet med att marknadsföra sjöfarten och yrken inom sjöfarten. Furetank har dessutom bidragit till att sätta svenska rederier på kartan internationellt, inte minst genom Fure Vingas besök i London i samband med IMO:s miljökommittémöte (juni 2022). Furetank har sammantaget bidragit till att synliggöra den svenska sjöfarten och sjöfartsnäringen och ligger dessutom i den absoluta framkanten när det gäller miljö och klimat. Detta samtidigt som rederiet med många fartyg under svensk flagg bidrar både till svensk beredskap och säkerhet såväl som till kompetensförsörjningen nationellt.”

Läs mer om m/s Sigrid

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Publicerad: 3 maj 2024