”Livets träd” lever vidare

”Livets träd”, som tidigare stod på Östhammarskontoret, lever vidare på förskolan Fröet.

I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan. Runt trädet byggdes en sittbänk och läsplattor sattes upp för att besökare skulle kunna slå sig ner, kolla skb.se, läsa Lagerbladet och lära sig mer om vår verksamhet. Det fanns även en barnhörna där barn fick rita bilder om SKB och vår verksamhet. Bilderna hängdes upp i trädet, som en utställning.

Förskolläraren Ida jobbar på Fröet.

För något år sedan byggdes utställningen om och det fina trädet hade inte längre någon naturlig plats. I stället för att behöva kasta det kunde vi skänka det till den nybyggda förskolan Fröet. Trädet är delvis omgjort för att passa in längs ena väggen i förskolans matsal, det är upplyst av en ljusslinga och små kompisar har flyttat in på grenarna.

— Det bor ekorrar i det. Det bodde fåglar i det förut också! berättar barnen entusiastiskt.

Förskolläraren Ida berättar att det brukar bo olika figurer i trädet under året och att trädet även är ett bra gömställe, där barnen brukar gömma sig.

Julia Holmgren, kommunikatör på SKB.

Vårt träd har blivit en källa till glädje och kunskaper, lek och bus.

— Det känns bra att trädet kom till användning. Nu sprider det glädje till barnen på Fröet varje dag. Det är extra kul att personalen jobbar vidare med det och gör trädet levande med både lampor och nyinflyttade gäster, tycker Julia Holmgren, kommunikatör på SKB.

Nyheter

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Publicerad: 28 juni 2024