Så här planerar SKB att Kärnbränsleförvarets ovanjordsanläggning intill kärnkraftverket i Forsmark ska se ut. Foto: Lasse Modin. Illustration: Phosworks AB.

Mark- och miljödomstolens yttrande i miljöprövningen

Den 23 januari lämnade Mark-och miljödomstolen sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Den ger klartecken för stora delar i ansökan men efterfrågar ytterligare underlag kring kapselns egenskaper och den långsiktiga säkerheten.

Miljöprövningen är avslutad

Den fem veckor långa miljöprövningen  av Kärnbränsleförvaret i Mark- och miljödomstolen avslutades i Stockholm  torsdagen den 26 oktober.

Oskarshamnsvecka med syn

Ungefär 70 personer var på plats på Forum i Oskarshamn när huvudförhandlingens tredje vecka inleddes i måndags eftermiddag.
.

Dags för miljöprövning

Den 5 september inledde Mark- och miljödomstolen miljöprövningen av SKB:s ansökan om att få bygga ett system för att ta hand om det använda kärnbränslet.

Uppdraget

Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Läs mer

Metoden

Metoden för slutförvaring av det använda kärnbränslet bygger på tre barriärer: kopparkapslar, bentonitlera och det svenska urberget.

Läs mer

Platsen

Sökandet efter en plats för ett kärnbränsleförvar har varit en lång och lärorik resa. Att valet föll på Forsmark beror på att där finns ett torrt berg med få sprickor på djupet.

Läs mer

Senast granskad: 5 september 2017