Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s anläggning kommer att bidra till att hamnen blir mindre säsongsberoende. Det säger Curt Nilsson, vd för Hargs Hamn. Foto: Lasse Modin.

Omfattande planer för Hargs Hamn

SKB är med och planerar en modern utveckling av Hargs Hamn, som har anor från vikingatiden.

– SKB:s verksamhet blir väldigt bra för oss, säger Curt Nilsson, vd vid Hargs Hamn.

Dåtid och framtid knyts samman.

– Förprojekteringen är klar för en stor anläggning där bentonitlera ska kunna lagras, torkas och förvaras i silor i hamnen för att sedan transporteras till Forsmark, säger Leif Mattsson, projektledare för Kärnbränsleförvaret.

I Forsmark planeras Slutförvaret för använt kärnbränsle där bentonitlera är en viktig komponent. Nu väntar detaljplanering av SKB:s stora bentonitanläggning i Hargs Hamn. Förhoppningsvis kan byggnationen starta nån gång under första delen av 2020-talet.

– Eftersom vi inte kommer in med så stora båtar i Forsmark måste vi ta dem till Hargs Hamn. Det är ont om bulkhamnar så för oss är det bra att hamnen finns bara några mil bort, säger Leif Mattsson.

Hamnen expanderar

Harg, som förresten betyder kultplats eller offeraltare, nämns redan på vikingatiden och har under åren varit en viktig hamn, bland annat för utskeppning av stångjärn och malm från regionen. I dag expanderar hamnen och det byggs en spannmålsanläggning till Lantmännen och sedan tidigare hanteras fasta bränslen för olika bränslekunder.

– SKB:s verksamhet blir väldigt bra för oss, även om det ligger långt fram i tiden, säger Curt Nilsson, vd vid Hargs Hamn. Det bidrar till att vi får en blandning av verksamheter i hamnen och den är inte säsongsberoende, utan vi får en jämnare arbetsfördelning över året.

Curt Nilsson, vd Hargs Hamn.

Sedan i mars i fjol har SKB arbetat med förprojektet för bentonitanläggningen i hamnen. Det har gjorts beräkningar och skisser på hur lagringslokalen och processen ska se ut.

Stor anläggning

Det blir en stor anläggning dimensionerad för att kunna ta emot fartyg på upp till 40 000 ton med leveranser av bentonitlera.

När detaljprojekteringen är klar går SKB ut med offertförfrågningar på markarbeten, och på hela bygget. Byggnationen kan förhoppningsvis starta runt 2023 för att tas i drift för testverksamhet 2027-2028 och vara klar att användas 2030 då tunnlarna i förvaret börjar fyllas med det använda kärnbränslet.

– En liknande hamnanläggning har byggts i Luleå och den har fungerat som referens för oss. Där har vi kunnat titta på hur en sådan anläggning kan se ut, säger Leif Mattsson.

Ger arbetstillfällen

Hargs Hamn, som avsatt mark åt SKB, äger själv 55 hektar mark och Hargs Bruk äger 50 hektar av den omgivande marken, som också är detaljplanerad som hamn och industri.

– Skulle SKB behöva mer yta finns den möjligheten på brukets mark, säger Curt Nilsson, som gärna skulle vilja vara med i de mer detaljerade diskussionerna när projekteringen väl kommer i gång.

Det blir ett omfattande bygge när det väl börjar och verksamheten i hamnen kommer att beröra cirka tio personer.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 12 mars 2018