Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Fotomontage föreställande ovanjordsanläggningen av det planerade Kärnbränsleförvaret i Söderviken i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Illustration: Phosworks.

Två yttranden om Kärnbränsleförvaret

Det blev ett tydligt ja i Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen om SKB:s system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Mark- och miljödomstolen var också positiv på flera viktiga punkter, men efterlyser mer underlag om kopparkapslarna.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen och rekommenderar alltså regeringen att ge tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Mark- och miljödomstolens (MMD) yttrande är också positivt på flera viktiga punkter. Man säger ja till de frågor som rör platsen Forsmark, berget, bufferten och miljökonsekvensbeskrivningen. Också för inkapslingsanläggningen och för utökad kapacitet i mellanlagret Clab. Däremot vill domstolen att SKB presenterar mer underlag om kapselns egenskaper och säkerheten på lång sikt. Man vill också att frågan om ansvar efter förslutning, som även kommunen har lyft, ska utredas.

SKB:s vd Eva Halldén. Foto: M Wallerstedt.

– Vi kan konstatera att vi inte har lyckats besvara rättens frågor vad gäller kopparkapseln fullt ut. Samtidigt skriver regeringens expertmyndighet SSM i sitt yttrande att SKB har förutsättningar som krävs för att kunna uppfylla lagens krav på strålsäker slutförvaring, säger SKB:s vd Eva Halldén i en kommentar.

SKB tar fram underlag

Att de två myndigheterna dragit så olika slutsatser beror delvis på att de prövar mot olika lagstiftningar, SSM mot kärntekniklagen och MMD mot miljöbalken. De har också olika prövningsförfaranden. SSM ger tillstånd i flera steg med fortlöpande uppdateringar av säkerhetsanalysen. Domstolen däremot måste säga antingen ja eller nej utifrån det underlag som finns nu.

Nu ligger frågan på Miljö- och energidepartementets bord för vidare utredning och SKB arbetar för att ta fram det underlag om kapseln som domstolen efterfrågar.

– Det är sådant som vi har planerat att ta fram till den preliminära säkerhetsanalysen. Skillnaden nu blir att vi får prioritera om arbetet och göra det snabbare än vi tänkt, säger Helene Åhsberg, projektledare på SKB för tillståndsprövningen.

Ingen folkomröstning

Östhammars kommun skulle ha haft en folkomröstning om slutförvaret den 4 mars. På ett möte i kommunfullmäktige i slutet av januari tog man dock beslutet att den ställs in.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 7 februari 2018