Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Fotomontage föreställande ovanjordsanläggningen av det planerade Kärnbränsleförvaret i Söderviken i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Illustration: Phosworks.

Två yttranden om Kärnbränsleförvaret

Det blev ett tydligt ja i Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen om SKB:s system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Mark- och miljödomstolen var också positiv på flera viktiga punkter, men efterlyser mer underlag om kopparkapslarna.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen och rekommenderar alltså regeringen att ge tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Mark- och miljödomstolens (MMD) yttrande är också positivt på flera viktiga punkter. Man säger ja till de frågor som rör platsen Forsmark, berget, bufferten och miljökonsekvensbeskrivningen. Också för inkapslingsanläggningen och för utökad kapacitet i mellanlagret Clab. Däremot vill domstolen att SKB presenterar mer underlag om kapselns egenskaper och säkerheten på lång sikt. Man vill också att frågan om ansvar efter förslutning, som även kommunen har lyft, ska utredas.

SKB:s vd Eva Halldén. Foto: M Wallerstedt.

– Vi kan konstatera att vi inte har lyckats besvara rättens frågor vad gäller kopparkapseln fullt ut. Samtidigt skriver regeringens expertmyndighet SSM i sitt yttrande att SKB har förutsättningar som krävs för att kunna uppfylla lagens krav på strålsäker slutförvaring, säger SKB:s vd Eva Halldén i en kommentar.

SKB tar fram underlag

Att de två myndigheterna dragit så olika slutsatser beror delvis på att de prövar mot olika lagstiftningar, SSM mot kärntekniklagen och MMD mot miljöbalken. De har också olika prövningsförfaranden. SSM ger tillstånd i flera steg med fortlöpande uppdateringar av säkerhetsanalysen. Domstolen däremot måste säga antingen ja eller nej utifrån det underlag som finns nu.

Nu ligger frågan på Miljö- och energidepartementets bord för vidare utredning och SKB arbetar för att ta fram det underlag om kapseln som domstolen efterfrågar.

– Det är sådant som vi har planerat att ta fram till den preliminära säkerhetsanalysen. Skillnaden nu blir att vi får prioritera om arbetet och göra det snabbare än vi tänkt, säger Helene Åhsberg, projektledare på SKB för tillståndsprövningen.

Ingen folkomröstning

Östhammars kommun skulle ha haft en folkomröstning om slutförvaret den 4 mars. På ett möte i kommunfullmäktige i slutet av januari tog man dock beslutet att den ställs in.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 7 februari 2018