Etikett: kärnbränsleförvar

Filtrera
Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 10 september 2021

Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 8 september 2021

Framtidsarkeologen Cornelius Holtorf lär oss prata med eftervärlden
Är det en sjörövarflagga eller en symbol för fara? Bilder kan tolkas på olika sätt från generation till generation. Att kommunicera med framtiden innebär många typer av utmaningar. Illustration: Linnea Blixt. Hur ska människor i en mycket avlägsen framtid få kunskap om slutförvaret? Hur ska informat…

Publicerad: 20 april 2021

SKB:s replik i DN: ”Slutförvarsfrågan är välgrundad”
Kärnavfallsrådet poängterar i sin artikel på DN debatt (7/3) att regeringens tillståndsbeslut för det svenska slutförvaret för använt kärnbränsle måste vara välgrundat och inte får stressas fram. Vi håller med. För det svårt att se hur beslutet skulle kunna anses framskyndat efter närmare 40 år av f…

Publicerad: 10 mars 2021

SKB:s replik i SvD: ”Metoden godkänd av expertmyndigheten”
”När nu slutförvarsfrågan har hanterats i närmare 40 år finns det få som på allvar kan hävda att det här har gått för snabbt. Experter utan egenintresse i sak­frågorna har godkänt metoden”, skriver Johan Dasht i en replik i Svenska Dagbladet den 17 februari. Det behövs ett regeringsbeslut om det sve…

Publicerad: 17 februari 2021

Mellanlagret riskerar att bli fullt
En av förvaringsbassängerna i Mellanlagret för använd kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Foto: Curt-Robert Lindqvist. Det svenska slutförvarssystemet är ett sammanhängande system av anläggningar. I väntan på att slutförvaret i Forsmark ska stå färdigt mellanlagras det använda kärnbränslet från Sverige…

Publicerad: 12 februari 2021

Majoritet av svenska folket vill att regeringen ska ge tillstånd för slutförvar
Två tredjedelar av svenska folket vill att regeringen ger tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det visar en opinionsundersökning som Novus genomfört på uppdrag av SKB. – Det här visar att en betydande andel av svenska folket vill ha en slutlig lösning för Sveriges använda …

Publicerad: 2 december 2020

Han förbereder starten av ett av Sveriges största infrastrukturprojekt
"I vår tidsplan räknar vi med ett regeringsbeslut i slutet av året eller i början av nästa", säger Ulf Erikson som leder ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Foto: Mikael Wallerstedt. Kärnbränsleförvaret blir ett av de största infrastrukturprojekt som genomförts i Sverige. Det är också ett …

Publicerad: 9 oktober 2020

Från vision till verklighet
Illustration: Bo Lundberg. Vid Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn utvecklar SKB teknik som ska användas i Kärnbränsleförvaret, också sådan som behövs för att alla stora, tunga fordon ska kunna fungera på ett effektivt och säkert sätt. Ett exempel är deponeringsmaskinen Magne, som ska användas för a…

Publicerad: 9 oktober 2020

Magne blir inte ensam i underjorden
Runt 200 olika maskiner och fordon kommer att behövas i det framtida Kärnbränsleförvaret. Ett av dem är deponeringsmaskinen Magne. Foto: Curt-Robert Lindqvist. I väntan på tillstånd om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark jobbar SKB med många olika förberedande åtgärder. Vi måste bland anna…

Publicerad: 9 oktober 2020