Etikett: kärnbränsleförvar

Filtrera
Ny rapport från LOT-försöken bekräftar tidigare analyser
SKB har nu publicerat en andra rapport från de senaste upptagna försökspaketen i långtidsserien LOT. I fokus den här gången är de kopparkomponenter som ingår i experimentet. Rapporten visar att analyserna av korrosion ligger i linje med tidigare försök. – Även om LOT-försöken inte är utformade för a…

Publicerad: 2 oktober 2020

Dykare inventerar bottenmiljöer
Forsmark är genom SKB en av de mest dokumenterade platserna i världen. Nu kan även havsbottnen i närheten av Stora Asphällan och Söderviken läggas till de undersökta områdena. Där gjorde häromveckan Sveriges Vattenekologer på uppdrag av SKB undersökningar och karteringar. SKB överväger att använda h…

Publicerad: 24 september 2020

Kommunfullmäktige i Östhammar röstar om slutförvaret – ja som utgångspunkt
Östhammars kommunfullmäktige kommer att hålla ett extra kommunfullmäktigemöte den 13 oktober då kommunens inställning i vetofrågan för Kärnbränsleförvaret ska avgöras. Vid en presskonferens den 23 september meddelades att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår ett ja till etableringen av slutförvar…

Publicerad: 24 september 2020

Inbjudan till samråd
Svensk Kärnbränslehantering AB bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande uttag av havsvatten i Forsmark, Östhammars kommun. Uttaget av havsvatten från Öregrundsgrepen syftar till att försörja planerade anläggningar i Forsmark – Slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnade…

Publicerad: 16 september 2020

Berghällar i Forsmark kartläggs med drönare
Kent och Alexander Paulsson, från företaget Amkvo, kontrollerar drönaren inför mätningarna i Forsmark. Foto: SKB. För en tid sedan flög SKB med drönare i Forsmark i anslutning till området där vi planerar att bygga Kärnbränsleförvaret. Anledningen är att vi vill få ytterligare information om hur fra…

Publicerad: 29 maj 2020

Starkt stöd för SKB:s planerade slutförvar i Östhammars kommun
Fotomontage föreställande ovanjordsanläggningen av det planerade Kärnbränsleförvaret i Söderviken i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Illustration: Phosworks. Det finns ett starkt stöd för SKB:s planerade slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Åtta av tio kommuninvånare (eller 82 procent) …

Publicerad: 6 maj 2020

Säkerhet vid slutförvaring kräver expert i osäkerheter
På SKB arbetar vi alltid med säkerheten i fokus. Men Martin Stigsson, ämnesexpert i geologi, har gjort det omvända och fördjupat sig i osäkerheter. Nu har hans forskning resulterat i en doktorsexamen. Martin Stigsson. Foto: SKB. – För att vara säker på något måste man också veta hur stora osäkerhete…

Publicerad: 12 november 2019

Internationell kurs om mätningar i slutförvarsmiljö
I testhallen på Äspö fick kursdeltagarna en genomgång av olika typer av mätmetoder som kan användas i ett slutförvar för radioaktivt avfall. Foto: SKB. Efter fyra års arbete avslutas det EU-finansierade projektet Modern 2020 med en kurs i övervakningsteknik. Kursen hölls under sex dagar vid Äspölabo…

Publicerad: 10 juni 2019

Fortsatt brett stöd för slutförvar och inkapslingsanläggning
Stödet för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Östhammars kommun är fortsatt stort bland kommuninvånarna. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus svarar närmare åtta av tio att de är för att anläggningen byggs i Forsmark. I Oskarshamns kommun är åtta av tio för bygget av inkapsli…

Publicerad: 22 maj 2019

SKB trappar upp och rekryterar inför byggstart
Alla tillstånd är inte klara, men om och när de kommer vill SKB vara redo för byggstart av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. En bemanningsplan har därför tagits fram för den kommande femårsperioden. Men konkurrensen om arbetskraften ökar. Därför inleds nu ett samarbete, med andra stora aktörer i kommu…

Publicerad: 29 mars 2019