Hallå där Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB:s avdelning för Forskning och Utveckling.

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Allan Hedin, foto Gabriel Liljevall.

Ansökan för slutförvarssystemet är redan godkänd av regeringen, varför behövs en ny analys?

— Vår senaste analys, SR-Site, den som låg till grund för vår ansökan för Kärnbränsleförvaret, lämnades in till myndigheterna år 2011. Nu har vi arbetat i många år på en uppdaterad analys som omfattar också den kunskap kring säkerhet efter förslutning som tillkommit det senaste decenniet. Den uppdaterade analysen utgör en hörnsten i all den redovisning som behöver godkännas av SSM för att vi ska få påbörja bygget av förvaret.

Varför publiceras rapporterna nu – de är ju inte tänkta att lämnas till SSM förrän nästa år?

— Vi har ju som princip att sprida det material vi tar fram till alla som är intresserade. Analysen är nu klar lite tidigare än nödvändigt och då finns det ingen anledning att vänta med att publicera. Det är också bra för oss själva att kunna referera till dessa rapporter i kommande arbete.

Kan du säga något om slutsatserna?

— Den viktigaste slutsatsen är som i den tidigare analysen SR-Site att ett säkert slutförvar kan byggas i Forsmark. Nu har vi ännu mer vetenskapligt och tekniskt underlag för den slutsatsen.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 22 februari 2023