Hallå där Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB:s avdelning för Forskning och Utveckling.

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Allan Hedin, foto Gabriel Liljevall.

Ansökan för slutförvarssystemet är redan godkänd av regeringen, varför behövs en ny analys?

— Vår senaste analys, SR-Site, den som låg till grund för vår ansökan för Kärnbränsleförvaret, lämnades in till myndigheterna år 2011. Nu har vi arbetat i många år på en uppdaterad analys som omfattar också den kunskap kring säkerhet efter förslutning som tillkommit det senaste decenniet. Den uppdaterade analysen utgör en hörnsten i all den redovisning som behöver godkännas av SSM för att vi ska få påbörja bygget av förvaret.

Varför publiceras rapporterna nu – de är ju inte tänkta att lämnas till SSM förrän nästa år?

— Vi har ju som princip att sprida det material vi tar fram till alla som är intresserade. Analysen är nu klar lite tidigare än nödvändigt och då finns det ingen anledning att vänta med att publicera. Det är också bra för oss själva att kunna referera till dessa rapporter i kommande arbete.

Kan du säga något om slutsatserna?

— Den viktigaste slutsatsen är som i den tidigare analysen SR-Site att ett säkert slutförvar kan byggas i Forsmark. Nu har vi ännu mer vetenskapligt och tekniskt underlag för den slutsatsen.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 22 februari 2023