SKB TR-21-06

Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. Data report, PSAR version. Updated 2024-04

2022

SKB

TR-21-06.pdf
19,73 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.