SKB TR-21-02

Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. Fuel and canister process report, PSAR version

2022

SKB

TR-21-02.pdf
1,89 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.