SKB TR-21-01

Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. Main report, PSAR version

2022

SKB

TR-21-01.pdf
69,19 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.