SKB TR-21-07

Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. Radionuclide transport report, PSAR version

2022

SKB

TR-21-07.pdf
41,98 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.