Arkiv: Nyheter

Filtrera
Tillståndsprocessen igång på allvar
Boxar med tillståndsansökningarna som lämnats in till myndigheterna. Den 1 juni var sista dagen för remissinstanser att skicka sina kompletteringskrav gällande SKB:s ansökan till Strålsäkerhets-myndigheten, SSM. Resultatet: en lång lista med synpunkter, från alltifrån kommuner och universitet till i…

Publicerad: 8 juni 2012

SKB:s svar om kopparkorrosion
Allan Hedin är ansvarig för säkerhetsanalyser på SKB. Frågan om hur koppar korroderar i rent syrgasfritt vatten är omtvistad. En del forskningsresultat inom området kan fortfarande inte förklaras. SKB svarar nu Strålsäkerhetsmyndigheten på begäran om kompletteringar. Samtidigt drivs flera experiment…

Publicerad: 16 april 2012

Ursprungsbefolkning viktig i Kanada
Samtal mellan NWMO:s representanter och ursprungsbefolkning i New Brunswick i Kanada. Ursprungsbefolkningen kan spela en avgörande roll när Kanada väljer en plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle. 15 kommuner runt om i landet har anmält sitt intresse för att veta mer om en sådan anläggning.…

Publicerad: 16 april 2012

Spanien väljer plats för mellanlager
Så här är det tänkt att det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle och högaktivt avfall som Enresa planerar att bygga i Spanien ska se ut. Efter en sju år lång process har Spanien valt plats för ett mellanlager för använt kärnbränsle och högaktivt avfall. Anläggningen kommer att ligga i den li…

Publicerad: 22 februari 2012

Ny kontaktperson på SKB
Helene Åhsberg är den på SKB som samordnar alla aktiviteter när det gäller tillståndsansökningarna och har kontakten med myndigheterna. Foto: Lasse Modin Sedan årsskiftet är det Helene Åhsberg som är SKB:s kontaktperson när det gäller ansökan om tillstånd både för inkapslingsanläggningen och Kärnbrä…

Publicerad: 13 januari 2012

Kölsträckning för Sigrid i Galati
SKB:s nya fartyg för transport av radioaktivt avfall, m/s Sigrid, byggdes i Galati i Rumänien. Kölsträckningen som markerar att en del av skrovet är klart genomfördes i december 2011. En tiokrona som svetsades fast av SKB:s driftchef Bo Sundman ska bringa lycka på framtida färder. Bo Sundman har pre…

Publicerad: 20 december 2011

Internationella granskare positiva
Michael Sailer från Tyskland är ordförande för granskningsgruppen. Foto: Lasse Modin En lättläst rapport med tydlig argumentation och bra struktur. Så lyder det preliminära utlåtandet från den internationella granskningsgrupp som under det senaste halvåret synat SKB:s säkerhetsanalys i sömmarna. Str…

Publicerad: 19 december 2011

Expertgrupp från NEA
Expertgruppen från NEA NEA:s granskning startade i maj 2011, kort tid efter att SKB:s ansökningar lämnats in till myndigheterna. I december kommer expertgruppen att hålla en utfrågning med SKB. Till sommaren 2012 kommer en slutrapport att presenteras. Tanken är att NEA:s granskning ska bidra till St…

Publicerad: 22 november 2011

Granskning av inkapsling påbörjas
Det här är en gammal nyhetsartikel så det är inte säkert att innehållet stämmer. Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att SKB:s ansökan om tillstånd för att få bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn innehåller vad som krävs för att granskningen ska kunna påbörjas. Nu skickas ansökan ut på …

Publicerad: 3 november 2011