Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Ny spolhall sparar miljön

I SKB:s underjordiska anläggning Äspölaboratoriet kör dagligen många fordon. Miljön nere i urberget är tuff med bland annat saltvatten som rinner in. Det är därför viktigt att fordonen spolas av när de varit nere i berget.

Miljön nere i urberget är tuff med saltvatten som rinner in, grus och annan smuts.
För att undvika rostskador och slitage är det viktigt att fordonen spolas av. Ny spolhall sparar miljön I SKB:s underjordiska anläggning Äspölaboratoriet kör dagligen många fordon. Miljön nere i urberget är tuff med bland annat saltvatten som rinner in. Det är därför viktigt att fordonen spolas av när de varit nere i berget. Nu har SKB byggt en ny modern och miljövänlig spolhall, som invigdes i början av oktober. Tidigare har man använt en asfalterad spolplatta med en enkel oljeavskiljare i närheten av tunnelnedfarten. Men en ny och miljövänligare spolhall har länge varit ett önskemål på Äspölaboratoriet. Antalet tvättar har ökat med åren och länsstyrelsen klassar numera verksamheten som miljöfarlig.

Tvätt mot avgift

I den nya hallen kan man spola av eller tvätta maskinerna i en bra arbetsmiljö, där även de miljöfarliga restprodukterna i vattnet tas om hand innan det går vidare i avloppsvattnet. Reningsanläggningen i hallen för bort sand och renar vattnet som sedan pumpas till kärnkraftverket OKG:s ordinarie reningsverk. Bara kemikalier som godkänts av SKB och OKG får användas vid fordonstvätt och man behöver ha ett tillstånd för att få använda dem. Med sitt ordinarie inpasseringssystem kan SKB styra behörigheter för avspolning eller tvätt med kemikalier för de olika behov som finns.

Det händer att fordon som ska köras in på kärnkraftsverkets område måste rengöras, innan de kan få godkänt tillträde dit. De kan då spolas av i SKB:s nya spolhall, mot samma avgift som tas ut vid andra öppna tvättanläggningar. Även räddningstjänsten kan tvätta bilar på samma villkor. Tvätt av privatbilar är dock inte tillåtet.

Lägre energiförbrukning

När anläggningen uppfördes gjordes det omfattande markarbeten för vatten, el, avlopp, kommunikation med mera. Grävningen genomfördes med stor försiktighet och markägaren, OKG, hjälpte till med det arbetet. Allt är nu dokumenterat och snyggt asfalterat.

Den nya spolhallen har många finesser som medför en klar förbättring för arbetsmiljön och den yttre miljön, med en lägre energiförbrukning som resultat. Både vattnet och byggnaden värms genom att man utnyttjar värmen i det utgående dränagevattnet från Äspötunneln med värmepump. Värmesystemet är dimensionerat så att det ska kunna värma upp även marken utanför infarten till Äspötunneln som idag är eluppvärmd. Detta görs för att förhindra isbildning på körbanan.

– När systemet är helt färdigutbyggt, kommer det att innebära en betydande och viktig energibesparing för Äspölaboratoriet, meddelar Karl-Åke Bäckmark, SKB, som varit med i all planering och byggande av det nya spolsystemet.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 25 oktober 2012