Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Ny spolhall sparar miljön

I SKB:s underjordiska anläggning Äspölaboratoriet kör dagligen många fordon. Miljön nere i urberget är tuff med bland annat saltvatten som rinner in. Det är därför viktigt att fordonen spolas av när de varit nere i berget.

Miljön nere i urberget är tuff med saltvatten som rinner in, grus och annan smuts.
För att undvika rostskador och slitage är det viktigt att fordonen spolas av. Ny spolhall sparar miljön I SKB:s underjordiska anläggning Äspölaboratoriet kör dagligen många fordon. Miljön nere i urberget är tuff med bland annat saltvatten som rinner in. Det är därför viktigt att fordonen spolas av när de varit nere i berget. Nu har SKB byggt en ny modern och miljövänlig spolhall, som invigdes i början av oktober. Tidigare har man använt en asfalterad spolplatta med en enkel oljeavskiljare i närheten av tunnelnedfarten. Men en ny och miljövänligare spolhall har länge varit ett önskemål på Äspölaboratoriet. Antalet tvättar har ökat med åren och länsstyrelsen klassar numera verksamheten som miljöfarlig.

Tvätt mot avgift

I den nya hallen kan man spola av eller tvätta maskinerna i en bra arbetsmiljö, där även de miljöfarliga restprodukterna i vattnet tas om hand innan det går vidare i avloppsvattnet. Reningsanläggningen i hallen för bort sand och renar vattnet som sedan pumpas till kärnkraftverket OKG:s ordinarie reningsverk. Bara kemikalier som godkänts av SKB och OKG får användas vid fordonstvätt och man behöver ha ett tillstånd för att få använda dem. Med sitt ordinarie inpasseringssystem kan SKB styra behörigheter för avspolning eller tvätt med kemikalier för de olika behov som finns.

Det händer att fordon som ska köras in på kärnkraftsverkets område måste rengöras, innan de kan få godkänt tillträde dit. De kan då spolas av i SKB:s nya spolhall, mot samma avgift som tas ut vid andra öppna tvättanläggningar. Även räddningstjänsten kan tvätta bilar på samma villkor. Tvätt av privatbilar är dock inte tillåtet.

Lägre energiförbrukning

När anläggningen uppfördes gjordes det omfattande markarbeten för vatten, el, avlopp, kommunikation med mera. Grävningen genomfördes med stor försiktighet och markägaren, OKG, hjälpte till med det arbetet. Allt är nu dokumenterat och snyggt asfalterat.

Den nya spolhallen har många finesser som medför en klar förbättring för arbetsmiljön och den yttre miljön, med en lägre energiförbrukning som resultat. Både vattnet och byggnaden värms genom att man utnyttjar värmen i det utgående dränagevattnet från Äspötunneln med värmepump. Värmesystemet är dimensionerat så att det ska kunna värma upp även marken utanför infarten till Äspötunneln som idag är eluppvärmd. Detta görs för att förhindra isbildning på körbanan.

– När systemet är helt färdigutbyggt, kommer det att innebära en betydande och viktig energibesparing för Äspölaboratoriet, meddelar Karl-Åke Bäckmark, SKB, som varit med i all planering och byggande av det nya spolsystemet.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 25 oktober 2012