Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Ny spolhall sparar miljön

I SKB:s underjordiska anläggning Äspölaboratoriet kör dagligen många fordon. Miljön nere i urberget är tuff med bland annat saltvatten som rinner in. Det är därför viktigt att fordonen spolas av när de varit nere i berget.

Miljön nere i urberget är tuff med saltvatten som rinner in, grus och annan smuts.
För att undvika rostskador och slitage är det viktigt att fordonen spolas av. Ny spolhall sparar miljön I SKB:s underjordiska anläggning Äspölaboratoriet kör dagligen många fordon. Miljön nere i urberget är tuff med bland annat saltvatten som rinner in. Det är därför viktigt att fordonen spolas av när de varit nere i berget. Nu har SKB byggt en ny modern och miljövänlig spolhall, som invigdes i början av oktober. Tidigare har man använt en asfalterad spolplatta med en enkel oljeavskiljare i närheten av tunnelnedfarten. Men en ny och miljövänligare spolhall har länge varit ett önskemål på Äspölaboratoriet. Antalet tvättar har ökat med åren och länsstyrelsen klassar numera verksamheten som miljöfarlig.

Tvätt mot avgift

I den nya hallen kan man spola av eller tvätta maskinerna i en bra arbetsmiljö, där även de miljöfarliga restprodukterna i vattnet tas om hand innan det går vidare i avloppsvattnet. Reningsanläggningen i hallen för bort sand och renar vattnet som sedan pumpas till kärnkraftverket OKG:s ordinarie reningsverk. Bara kemikalier som godkänts av SKB och OKG får användas vid fordonstvätt och man behöver ha ett tillstånd för att få använda dem. Med sitt ordinarie inpasseringssystem kan SKB styra behörigheter för avspolning eller tvätt med kemikalier för de olika behov som finns.

Det händer att fordon som ska köras in på kärnkraftsverkets område måste rengöras, innan de kan få godkänt tillträde dit. De kan då spolas av i SKB:s nya spolhall, mot samma avgift som tas ut vid andra öppna tvättanläggningar. Även räddningstjänsten kan tvätta bilar på samma villkor. Tvätt av privatbilar är dock inte tillåtet.

Lägre energiförbrukning

När anläggningen uppfördes gjordes det omfattande markarbeten för vatten, el, avlopp, kommunikation med mera. Grävningen genomfördes med stor försiktighet och markägaren, OKG, hjälpte till med det arbetet. Allt är nu dokumenterat och snyggt asfalterat.

Den nya spolhallen har många finesser som medför en klar förbättring för arbetsmiljön och den yttre miljön, med en lägre energiförbrukning som resultat. Både vattnet och byggnaden värms genom att man utnyttjar värmen i det utgående dränagevattnet från Äspötunneln med värmepump. Värmesystemet är dimensionerat så att det ska kunna värma upp även marken utanför infarten till Äspötunneln som idag är eluppvärmd. Detta görs för att förhindra isbildning på körbanan.

– När systemet är helt färdigutbyggt, kommer det att innebära en betydande och viktig energibesparing för Äspölaboratoriet, meddelar Karl-Åke Bäckmark, SKB, som varit med i all planering och byggande av det nya spolsystemet.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 25 oktober 2012