Denna text är äldre än 12 år och kan innehålla inaktuell information.

Boxar med tillståndsansökningarna som lämnats in till myndigheterna.

Tillståndsprocessen i gång på allvar

Den 1 juni var sista dagen för remissinstanser att skicka sina kompletteringskrav gällande SKB:s ansökan till Strålsäkerhets-myndigheten, SSM. Resultatet: en lång lista med synpunkter, från alltifrån kommuner och universitet till intresseorganisationer av olika slag, som nu ska sammanställas.

För SKB utgör detta ett av flera viktiga steg i den pågående tillståndsprocessen. Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB, är glad men inte överraskad över att så många engagerat sig i frågan:

– Det känns riktigt bra, måste jag säga. Öppenheten och delaktigheten är väldigt viktig för oss och det faktum att många tar chansen att både granska och tycka till, det är oerhört glädjande. Men det är inte överraskande, det brukar vara många som vill tycka om och bidra till vår fråga, och det remissförfarande som nu äger rum liknar det som brukar användas när vi vart tredje år presenterar vårt forsknings- och utvecklingsprogram.

Kommer SKB att redan nu uttala sig om detaljerna i de remissyttranden som kommit in?

– Nej, vi gör inte det, och det är faktiskt av respekt för den formella tillståndsprövning som vi är mitt inne i. De som skickat in remissyttranden har gjort det direkt till myndigheten, inte till oss. Nu ska myndigheten ställa samman allt som kommit in och göra sin del, och först därefter kommer vi att få möjlighet att yttra oss. Vår tid kommer och det finns ingen anledning för oss att gå in och störa den processen i det här läget.

Det är över ett år sedan SKB lämnade in sina ansökningshandlingar, och nu är tillståndsprövningen i gång på allvar. Vad händer härnäst?

– Onsdagen den 13 juni presenterar den internationella expertgrupp från OECD:s kärnenergibyrå NEA sin slutrapport. De har under det gångna året granskat främst säkerhetsanalysen i vår ansökan, efter att ha blivit inbjudna av den svenska regeringen. Deras granskning, som skett under SSM:s ledning, utgör också en viktig milstolpe, och vi ser fram emot att få ta del av deras slutsatser.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 8 juni 2012