Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Boxar med tillståndsansökningarna som lämnats in till myndigheterna.

Tillståndsprocessen i gång på allvar

Den 1 juni var sista dagen för remissinstanser att skicka sina kompletteringskrav gällande SKB:s ansökan till Strålsäkerhets-myndigheten, SSM. Resultatet: en lång lista med synpunkter, från alltifrån kommuner och universitet till intresseorganisationer av olika slag, som nu ska sammanställas.

För SKB utgör detta ett av flera viktiga steg i den pågående tillståndsprocessen. Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB, är glad men inte överraskad över att så många engagerat sig i frågan:

– Det känns riktigt bra, måste jag säga. Öppenheten och delaktigheten är väldigt viktig för oss och det faktum att många tar chansen att både granska och tycka till, det är oerhört glädjande. Men det är inte överraskande, det brukar vara många som vill tycka om och bidra till vår fråga, och det remissförfarande som nu äger rum liknar det som brukar användas när vi vart tredje år presenterar vårt forsknings- och utvecklingsprogram.

Kommer SKB att redan nu uttala sig om detaljerna i de remissyttranden som kommit in?

– Nej, vi gör inte det, och det är faktiskt av respekt för den formella tillståndsprövning som vi är mitt inne i. De som skickat in remissyttranden har gjort det direkt till myndigheten, inte till oss. Nu ska myndigheten ställa samman allt som kommit in och göra sin del, och först därefter kommer vi att få möjlighet att yttra oss. Vår tid kommer och det finns ingen anledning för oss att gå in och störa den processen i det här läget.

Det är över ett år sedan SKB lämnade in sina ansökningshandlingar, och nu är tillståndsprövningen i gång på allvar. Vad händer härnäst?

– Onsdagen den 13 juni presenterar den internationella expertgrupp från OECD:s kärnenergibyrå NEA sin slutrapport. De har under det gångna året granskat främst säkerhetsanalysen i vår ansökan, efter att ha blivit inbjudna av den svenska regeringen. Deras granskning, som skett under SSM:s ledning, utgör också en viktig milstolpe, och vi ser fram emot att få ta del av deras slutsatser.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 8 juni 2012