Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Traditionell sjösättning för Sigrid

Gammalt mötte nytt när m/s Sigrid sjösattes hösten 2012. Sjösättningen av SKB:s nya transportfartyg skedde enligt gamla varvstraditioner i Galati i Rumänien där hon byggdes.

Det blev ett riktigt rejält plums när Sigrid gled ned i vattnet sidledes på Damen Shipyard Galati i Rumänien. Men så handlade det också om ett 99,5 meter långt, 18,6 meter brett och 1 600 dödviktston tungt fartyg.

Arbetet med ett nytt fartyg för transport av radioaktivt avfall har pågått en längre tid.

”Viktig milstolpe”

– Dagens sjösättning är en viktig milstolpe i det projektet. För två år sedan fanns det här fartyget bara som en ritning. Nu är det verklighet. Det är ett resultat av god yrkesskicklighet och bra projektledning, sade SKB:s driftchef Bo Sundman vid sitt tal inför sjösättningen.

Man gnider fett på skenor.

Skenorna gneds in med fett för hand inför sjösättningen. Foto: Eva Nevelius

Därefter var det dags för de rumänska varvsarbetarna att kapa trossarna med sina rejäla yxor. Sigrid gled snabbt längs de för hand insmorda skenorna ned i Donaus vatten.

Mindre bitar av trossen och en yxa i miniatyr tar SKB:s representanter med sig hem som minne. Men någon namngivningsceremoni med krossandet av en champagneflaska blev det inte den här gången. Den kommer i stället att ske efter ankomst till Sverige.

Arbete återstår

För även om Sigrid nu sjösatts är det en hel del arbeten som återstår att utföra vid kaj.

– Bland annat ska installationen av all teknisk utrustning slutföras och driftsättas och personalutrymmena ombord ska färdigställas. I mars nästa år kommer vi även att genomföra provturer till Svarta havet, berättar SKB:s projektledare för fartygsbygget Jenny Holmström.

Hon har varit på plats regelbundet sedan september förra året när bygget påbörjades. Vid varvet i Galati har SKB också ett eget platskontor med fem personer som genomför dagliga inspektioner av bygget.

– Det är framför allt tre parter som är inblandade i allt arbete, vi på SKB, holländska Damen Shipyard Group som står bakom konstruktionen och organisationen här på varvet i Rumänien. Överlag har samarbetet fungerat väldigt bra hittills, säger Jenny Holmström.

Rundtur ombord

Man med en bit tross i handen.

Personal vid varvet i Galati med bitar av trossen till fartyget.

Dagen före sjösättningen genomfördes en rundtur på fartyget. Utöver nödvändigheter som maskinrum, strålskyddade lastutrymmen och styrhytt kommer här även att finnas bastu, gym och bibliotek för besättningen ombord.

Vad som kommer att hända med föregångaren m/s Sigyn som i trettio års tid transporterat radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken till SKB:s anläggningar är ännu inte bestämt. Tidigast i slutet av 2013 räknar SKB med att Sigrid fullt ut kan ta över Sigyns viktiga uppdrag.

Fakta

Transporter sjövägen

Svensk Kärnbränslehantering AB har valt att genomföra sina transporter av radioaktivt avfall sjövägen. Ett specialbyggt fartyg har till uppgift att transportera låg- och medelaktivt driftavfall från alla de svenska kärnkraftverken till SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, i Forsmark. Hon transporterar även använt kärnbränsle till mellanlagret Clab i Oskarshamn.

Sigrid är utrustad med dubbelt skrov, fyra motorer och andra dubblerade system för ökad säkerhet och tillgänglighet. Hon ska både kunna manövreras i grunt vatten, klara höga vågor och hårt vinterklimat. Hon kommer att ha låg bränsleförbrukning och en miljövänlig design. Sigrid är något större än sin föregångare Sigyn och kan ta
20 procent mer last.

Sigrid sjösätts
Se en film från sjösättningen i Galati i Rumänien.
MER INFORMATION

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 29 oktober 2012