Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Traditionell sjösättning för Sigrid

Gammalt mötte nytt när m/s Sigrid sjösattes hösten 2012. Sjösättningen av SKB:s nya transportfartyg skedde enligt gamla varvstraditioner i Galati i Rumänien där hon byggdes.

Det blev ett riktigt rejält plums när Sigrid gled ned i vattnet sidledes på Damen Shipyard Galati i Rumänien. Men så handlade det också om ett 99,5 meter långt, 18,6 meter brett och 1 600 dödviktston tungt fartyg.

Arbetet med ett nytt fartyg för transport av radioaktivt avfall har pågått en längre tid.

”Viktig milstolpe”

– Dagens sjösättning är en viktig milstolpe i det projektet. För två år sedan fanns det här fartyget bara som en ritning. Nu är det verklighet. Det är ett resultat av god yrkesskicklighet och bra projektledning, sade SKB:s driftchef Bo Sundman vid sitt tal inför sjösättningen.

Man gnider fett på skenor.

Skenorna gneds in med fett för hand inför sjösättningen. Foto: Eva Nevelius

Därefter var det dags för de rumänska varvsarbetarna att kapa trossarna med sina rejäla yxor. Sigrid gled snabbt längs de för hand insmorda skenorna ned i Donaus vatten.

Mindre bitar av trossen och en yxa i miniatyr tar SKB:s representanter med sig hem som minne. Men någon namngivningsceremoni med krossandet av en champagneflaska blev det inte den här gången. Den kommer i stället att ske efter ankomst till Sverige.

Arbete återstår

För även om Sigrid nu sjösatts är det en hel del arbeten som återstår att utföra vid kaj.

– Bland annat ska installationen av all teknisk utrustning slutföras och driftsättas och personalutrymmena ombord ska färdigställas. I mars nästa år kommer vi även att genomföra provturer till Svarta havet, berättar SKB:s projektledare för fartygsbygget Jenny Holmström.

Hon har varit på plats regelbundet sedan september förra året när bygget påbörjades. Vid varvet i Galati har SKB också ett eget platskontor med fem personer som genomför dagliga inspektioner av bygget.

– Det är framför allt tre parter som är inblandade i allt arbete, vi på SKB, holländska Damen Shipyard Group som står bakom konstruktionen och organisationen här på varvet i Rumänien. Överlag har samarbetet fungerat väldigt bra hittills, säger Jenny Holmström.

Rundtur ombord

Man med en bit tross i handen.

Personal vid varvet i Galati med bitar av trossen till fartyget.

Dagen före sjösättningen genomfördes en rundtur på fartyget. Utöver nödvändigheter som maskinrum, strålskyddade lastutrymmen och styrhytt kommer här även att finnas bastu, gym och bibliotek för besättningen ombord.

Vad som kommer att hända med föregångaren m/s Sigyn som i trettio års tid transporterat radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken till SKB:s anläggningar är ännu inte bestämt. Tidigast i slutet av 2013 räknar SKB med att Sigrid fullt ut kan ta över Sigyns viktiga uppdrag.

Fakta

Transporter sjövägen

Svensk Kärnbränslehantering AB har valt att genomföra sina transporter av radioaktivt avfall sjövägen. Ett specialbyggt fartyg har till uppgift att transportera låg- och medelaktivt driftavfall från alla de svenska kärnkraftverken till SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, i Forsmark. Hon transporterar även använt kärnbränsle till mellanlagret Clab i Oskarshamn.

Sigrid är utrustad med dubbelt skrov, fyra motorer och andra dubblerade system för ökad säkerhet och tillgänglighet. Hon ska både kunna manövreras i grunt vatten, klara höga vågor och hårt vinterklimat. Hon kommer att ha låg bränsleförbrukning och en miljövänlig design. Sigrid är något större än sin föregångare Sigyn och kan ta
20 procent mer last.

Sigrid sjösätts
Se en film från sjösättningen i Galati i Rumänien.
MER INFORMATION

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 29 oktober 2012