Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Finland redo för ansökan om bygglov

I slutet av året ska Posiva Oy, den finländska motsvarigheten till SKB, lämna in sin ansökan om bygglov av det som ska bli Finlands slutförvar för använt kärnbränsle i Olkiluoto i Euraåminne kommun.

Egentligen påbörjade Posiva schaktningen ner i berget redan för åtta år sedan. Det var i forskningssyfte, för att mer i detalj kunna bestämma om platsen var lämplig för ett kärnavfallsförvar. Nu har man nått ner till slutförvarsdjup och kan konstatera att berget har den höga kvalitet som man förväntade sig.

– Att vi i ett tidigt skede började bygget av tunnlarna har gett oss värdefull och detaljerad kunskap om berget som vi nu kan foga till vår ansökan, berättar Timo Seppälä, kommunikationschef på Posiva Oy.

Långt samarbete

Posivas bygglovsansökan ska godkännas av Finlands regering, arbets- och näringsministeriet och Strålsäkerhetscentralen. Men det är Strålsäkerhetscentralens granskning av säkerheten som väger tyngst. Den väntas pågå i två år.

SKB och Posiva har länge haft ett nära samarbete kring utvecklingen av slutförvarsteknik, kopparkapseln och buffertmaterial i slutdeponeringshålen.

– SKB ligger före oss vad gäller tekniken och Posiva har ett försteg när det gäller forskningen om berggrunden. Samarbetet har varit nyttigt för båda bolagen och våra olika kunskapsnivåer har kompletterat varandra väl, säger Timo Seppälä.

Kommunen har vetorätt

Finlands väg mot ett slutförvar för använt kärnbränsle ser lite annorlunda ut än den svenska. Redan 2001 tog den finska riksdagen och regeringen ett principbeslut om att godkänna Olkiluoto som möjlig plats för ett slutförvar. Och ett år tidigare hade kommunfullmäktige i Euraåminne gett planerna sitt stöd. Men kommuninvånarna måste också, liksom i Sverige, säga ja.

– Enligt den finska kärnenergilagen har placeringskommunen vetorätt, och innan regeringen slutligen kan säga ok, måste kommuninvånarna godkänna placeringen, berättar Timo Seppälä.

Känsliga naturvärden

I Euraåminne kommun finns en knapp majoritet för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Olkiluoto. Liksom Östhammar är Euraåminne en kärnkraftkommun. I Olkiluoto ligger ett av Finlands två kärnkraftverk. Och parallellt med att man bygger kärnbränsleförvaret bygger man också ännu en reaktor på ön.

Andra likheter med Forsmark och Östhammar är att det i trakterna kring Olkiluoto finns känsliga naturvärden som kräver att man går extra varsamt fram när man bygger.

Den bygglovsansökan som Posiva snart lämnar in gäller att få fullfölja tunnelbygget nere i berget och att bygga en inkapslingsanläggning ovan jord. Om de olika instanserna ger sitt godkännande, räknar Posiva med att vara igång med bygget 2015. Därefter återstår ännu ett tillstånd – drifttillståndet. Och först omkring 2020 räknar man med att kunna börja slutdeponera kärnavfall.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 29 oktober 2012