Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Bättre koll på böjda borrhål

Att borra hål i berget är lätt. Att veta exakt var borrhålet tar vägen är däremot svårare. Därför bygger nu SKB en 300 meter lång anläggning på Äspö norr om Oskarshamn för att bättre kunna mäta in borrhål.

SKB har borrat hundratals borrhål i berget exempelvis under plats-undersökningarna i Oskarshamn och Forsmark. Och fler kommer det att bli under bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Med olika typer av instrument kan man mäta krökningen på borrhålen i berget. Men hur vet man att instrumenten verkligen mäter rätt? Ja, det har länge varit en knäckfråga för SKB. Under platsundersökningen löste man det genom att använda två oberoende mätinstrument för att uppskatta noggrannheten i borrhålsmätningarna.

– I Kärnbränsleförvaret i Forsmark måste vi veta exakt var borrhålen börjar och slutar. Och redan vid höstens experiment med liggande kapslar måste vi ha detta klart för oss, säger projektledare Göran Nilsson.

Ny anläggning för tester

Därför byggs nu en 300 meter lång anläggning utanför Äspölaboratoriet där instrumenten för krökmätning ska kunna testas. Anläggningen består av ett långt plaströr ordentligt förankrat i berggrunden och ytterst noggrant inmätt var det går. Röret har ungefär samma dimension,
75 millimeter, som de vanligaste kärnborrhålen i berget. Det är tillverkat av UV-beständig plast medan fästanordningarna är av rostfritt stål. Allt material är valt för att man ska kunna testa olika typer av mätinstrument. Till exempel är de instrument som använder magnetiska mätmetoder mycket känsliga för om det finns magnetiska metaller i närheten.

– Det är en intressant anläggning. Det finns ingen liknande i världen så vi har fått ta fram en egen konstruktion, säger Göran Nilsson.

Hittills har 60 meter av anläggningen byggts men till årsskiftet ska hela sträckan vara klar. Maskinteknik i Oskarshamn har hjälpt till med de mekaniska arbetena.

Leverantörer bjuds in

– Vi kommer att bjuda in olika leverantörer att testa sina instrument för krökmätning här och därefter kan vi avgöra vilket av instrumenten vi ska använda för att mäta hur raka våra riktiga borrhål är, säger Göran Nilsson som inte utesluter att anläggningen kan komma att användas för utveckling av nya mätinstrument.

Relaterad länk

Läs mer om olika experiment på Äspölaboratoriet

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 26 oktober 2012