Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Bättre koll på böjda borrhål

Att borra hål i berget är lätt. Att veta exakt var borrhålet tar vägen är däremot svårare. Därför bygger nu SKB en 300 meter lång anläggning på Äspö norr om Oskarshamn för att bättre kunna mäta in borrhål.

SKB har borrat hundratals borrhål i berget exempelvis under plats-undersökningarna i Oskarshamn och Forsmark. Och fler kommer det att bli under bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Med olika typer av instrument kan man mäta krökningen på borrhålen i berget. Men hur vet man att instrumenten verkligen mäter rätt? Ja, det har länge varit en knäckfråga för SKB. Under platsundersökningen löste man det genom att använda två oberoende mätinstrument för att uppskatta noggrannheten i borrhålsmätningarna.

– I Kärnbränsleförvaret i Forsmark måste vi veta exakt var borrhålen börjar och slutar. Och redan vid höstens experiment med liggande kapslar måste vi ha detta klart för oss, säger projektledare Göran Nilsson.

Ny anläggning för tester

Därför byggs nu en 300 meter lång anläggning utanför Äspölaboratoriet där instrumenten för krökmätning ska kunna testas. Anläggningen består av ett långt plaströr ordentligt förankrat i berggrunden och ytterst noggrant inmätt var det går. Röret har ungefär samma dimension,
75 millimeter, som de vanligaste kärnborrhålen i berget. Det är tillverkat av UV-beständig plast medan fästanordningarna är av rostfritt stål. Allt material är valt för att man ska kunna testa olika typer av mätinstrument. Till exempel är de instrument som använder magnetiska mätmetoder mycket känsliga för om det finns magnetiska metaller i närheten.

– Det är en intressant anläggning. Det finns ingen liknande i världen så vi har fått ta fram en egen konstruktion, säger Göran Nilsson.

Hittills har 60 meter av anläggningen byggts men till årsskiftet ska hela sträckan vara klar. Maskinteknik i Oskarshamn har hjälpt till med de mekaniska arbetena.

Leverantörer bjuds in

– Vi kommer att bjuda in olika leverantörer att testa sina instrument för krökmätning här och därefter kan vi avgöra vilket av instrumenten vi ska använda för att mäta hur raka våra riktiga borrhål är, säger Göran Nilsson som inte utesluter att anläggningen kan komma att användas för utveckling av nya mätinstrument.

Relaterad länk

Läs mer om olika experiment på Äspölaboratoriet

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 26 oktober 2012