Arkiv: Nyheter

Filtrera
Uppdaterad analys om säkerhet efter förslutning för Kärnbränsleförvaret
I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Allan Hedin, foto Gabriel Liljevall. Ansökan för slutförvarssystemet är redan godkänd av regeringen, varför behövs en ny analys? — Vår senaste an…

Publicerad: 22 februari 2023

Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö
Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisationer och länder, ett 100-tal deltagare från 14 olika länder deltar varav hälften deltar på plats. Konferensen handlar om flera olika långtidsförsök som är gjorda i Äspölaborat…

Publicerad: 8 februari 2023

SKB lämnar bemötande efter remissrunda i hamnmål

Publicerad: 7 februari 2023

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar
SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Dessutom finns ett väl fungerande transportsystem med fartyget m/s Sigrid. SKB:s driftavdelning säkerställer att de kärntekniska anläggningarna är redo at…

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR
SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet
När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från artskyddsförordningen, för att kunna flytta skyddade arter så som gölgroda och vattensalamander. Nu har Mark- och miljödomstolen godkänt SKB:s ansökan.

Publicerad: 19 december 2022

Villkorsprövning för utbyggt SFR
I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. i Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Publicerad: 28 november 2022

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB
I den nya regeringens energipolitik är satsningar på kärnkraft en central punkt, och ny kärnkraft innebär nytt avfall. Vad innebär det för SKB? SKB:s kommunikationschef Anna Porelius svarar på tre korta frågor.

Publicerad: 18 november 2022

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB
SKB:s vd Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med den 1 december 2022. Johan Dasht har varit vd för SKB sedan den 1 mars 2020. Läs mer i pressmeddelande från Vattenfall.

Publicerad: 7 oktober 2022

Ny kostnadsberäkning inlämnad
SKB har på reaktorägarnas uppdrag lämnat in en ny kostnadsberäkning som redovisar de återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet. Det är reglerat i finansieringsförordningen att uppdaterade kostnadsberäkningar för kärnavfallsprogrammet ska upprättas återkommande vart tredje år och …

Publicerad: 30 september 2022