Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande och drift. Området kopplar till både vårt övergripande uppdrag, att skydda människa och miljö från det radioaktiva avfallet, och våra medarbetares och entreprenörers hälsa och säkerhet.

Ann-Louise Wiklander, HR-chef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

Ann-Louise Wiklander, SKB:s avdelningschef för Human Resources berättar lite mer om Personal, hälsa och säkerhet i SKB:s färdplan.

Varför är det här ett fokusområde i färdplanen?

– Först och främst är det en självklarhet att man som arbetsgivare och beställare inte vill att medarbetare som är verksam på arbetsplatserna skadar sig. Skador kan ge allt från lättare obehag till stort lidande för den enskilde. Detta gäller fysiska såväl som sociala och organisatoriska skador. Dessutom kan det också medföra ökade kostnader och minskat förtroendet för verksamheten.

Vad ska SKB göra för att nå målen på detta område?

– Det räcker inte att säga att vi alltid har ”fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö” om vi sedan inte visar det i handling. Ibland hör man att ”säkerhetskulturen sitter i väggarna” på en arbetsplats. Det borde heta att ”säkerheten sitter i hur vi uppträder på våra arbetsplatser”. Det måste vara ett tydligt budskap från högsta ledningen till utförande medarbetare med kontinuerlig uppföljning. Vi har ett strukturellt arbete med handlingsplaner inom ramen för SKB:s arbetsmiljöprogram. För att nämna några konkreta exempel i vårt arbetsmiljöprogram; vi har veckovisa säkerhetsbudskap till hela företaget, vår företagsledning medverkar vid olika arbetsmiljöronder och vi genomför workshops kring olika teman såsom sund arbetsmiljö, mångfald och inkludering.

Hur kommer SKB:s hållbarhetsarbete inom hälsa och säkerhet påverka SKB framöver?

– Med hjälp av hållbarhetsprogrammet kommer vi ha ytterligare fokus på detta. Alla ska känna sig säkra på jobbet, kunna vara den man är samt ha en god balans mellan jobb och fritid. I grund och botten självklara saker men som behöver arbetas med så att erfarenheter tas till vara och att uppföljning sker.

– Dessutom blir frågorna mer och mer viktiga ur rekryteringssynpunkt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och samverkanspartner. Det bidrar till att hitta den kompetens som efterfrågas. Som arbetsgivare och byggherre bör man ställa sig frågan hur vi kan locka kompetenta medarbetare och entreprenörer till våra kommande byggprojekt. Just nu söker vi fler medarbetare och det finns flera lediga tjänster, läs gärna mer här.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 28 februari 2023