Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande och drift. Området kopplar till både vårt övergripande uppdrag, att skydda människa och miljö från det radioaktiva avfallet, och våra medarbetares och entreprenörers hälsa och säkerhet.

Ann-Louise Wiklander, HR-chef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

Ann-Louise Wiklander, SKB:s avdelningschef för Human Resources berättar lite mer om Personal, hälsa och säkerhet i SKB:s färdplan.

Varför är det här ett fokusområde i färdplanen?

– Först och främst är det en självklarhet att man som arbetsgivare och beställare inte vill att medarbetare som är verksam på arbetsplatserna skadar sig. Skador kan ge allt från lättare obehag till stort lidande för den enskilde. Detta gäller fysiska såväl som sociala och organisatoriska skador. Dessutom kan det också medföra ökade kostnader och minskat förtroendet för verksamheten.

Vad ska SKB göra för att nå målen på detta område?

– Det räcker inte att säga att vi alltid har ”fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö” om vi sedan inte visar det i handling. Ibland hör man att ”säkerhetskulturen sitter i väggarna” på en arbetsplats. Det borde heta att ”säkerheten sitter i hur vi uppträder på våra arbetsplatser”. Det måste vara ett tydligt budskap från högsta ledningen till utförande medarbetare med kontinuerlig uppföljning. Vi har ett strukturellt arbete med handlingsplaner inom ramen för SKB:s arbetsmiljöprogram. För att nämna några konkreta exempel i vårt arbetsmiljöprogram; vi har veckovisa säkerhetsbudskap till hela företaget, vår företagsledning medverkar vid olika arbetsmiljöronder och vi genomför workshops kring olika teman såsom sund arbetsmiljö, mångfald och inkludering.

Hur kommer SKB:s hållbarhetsarbete inom hälsa och säkerhet påverka SKB framöver?

– Med hjälp av hållbarhetsprogrammet kommer vi ha ytterligare fokus på detta. Alla ska känna sig säkra på jobbet, kunna vara den man är samt ha en god balans mellan jobb och fritid. I grund och botten självklara saker men som behöver arbetas med så att erfarenheter tas till vara och att uppföljning sker.

– Dessutom blir frågorna mer och mer viktiga ur rekryteringssynpunkt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och samverkanspartner. Det bidrar till att hitta den kompetens som efterfrågas. Som arbetsgivare och byggherre bör man ställa sig frågan hur vi kan locka kompetenta medarbetare och entreprenörer till våra kommande byggprojekt. Just nu söker vi fler medarbetare och det finns flera lediga tjänster, läs gärna mer här.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 28 februari 2023