Arkiv: Nyheter

Filtrera
Deldom i artskyddsärendet
När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från artskyddsförordningen, för att kunna flytta skyddade arter så som gölgroda och vattensalamander. Nu har Mark- och miljödomstolen godkänt SKB:s ansökan.

Publicerad: 19 december 2022

Villkorsprövning för utbyggt SFR
I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. i Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Publicerad: 28 november 2022

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB
I den nya regeringens energipolitik är satsningar på kärnkraft en central punkt, och ny kärnkraft innebär nytt avfall. Vad innebär det för SKB? SKB:s kommunikationschef Anna Porelius svarar på tre korta frågor.

Publicerad: 18 november 2022

SKB firar 50-årsjubileum!
SKB fyller 50 år och det vill vi fira tillsammans med allmänheten i de kommuner där vi är verksamma. Det gör vi med att bjuda in till anläggningsbesök på Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet i Oskarshamn, samt till ett Öppet Hus på vårt platskontor i Östhammar. Evenemangen kommer att äga rum unde…

Publicerad: 12 oktober 2022

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB
SKB:s vd Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med den 1 december 2022. Johan Dasht har varit vd för SKB sedan den 1 mars 2020. Läs mer i pressmeddelande från Vattenfall.

Publicerad: 7 oktober 2022

Ny kostnadsberäkning inlämnad
SKB har på reaktorägarnas uppdrag lämnat in en ny kostnadsberäkning som redovisar de återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet. Det är reglerat i finansieringsförordningen att uppdaterade kostnadsberäkningar för kärnavfallsprogrammet ska upprättas återkommande vart tredje år och …

Publicerad: 30 september 2022

SKB presenterar nytt forskningsprogram
SKB:s forskning och teknikutveckling kommer att fortsätta också när de stora slutförvarsprojekten ska genomföras. Kommande insatser presenteras nu i ett nytt Forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram, Fud 2022, som lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten för granskning. SKB redovisar vart t…

Publicerad: 29 september 2022

Remissrunda klar för utbyggt SFR
SKB har nu bemött remissinstansernas synpunkter på våra villkorsförslag. Nästa steg är att domstolen kungör villkorsförhandlingen och bestämmer förhandlingsordning.

Publicerad: 16 september 2022

Ny prognos för SKB:s mellanlager underlättar kärnkraftverkens elproduktion
Enligt tidigare prognoser skulle SKB:s mellanlager Clab nå nuvarande tillståndstak om 8 000 ton använt kärnbränsle i december 2023. Detta riskerade att påverka elproduktionen på kärnkraftsreaktorerna negativt. En ny prognos visar nu att mellanlagret når tillståndstaket i mars 2024 istället, vilket f…

Publicerad: 16 september 2022

Sommar på SKB
I sommar deltar SKB tillsammans med Forsmarks Kraftgrupp i ”Sommar i Forsmark” och turistar du i Oskarshamnstrakten välkomnar vi er till Äspö och Äspöstigen. I Forsmark hjälper SKB till att bemanna turistinformationen under veckorna 27 - 29. I år är även de guidade turerna tillbaka, du kan besöka he…

Publicerad: 27 juni 2022