Arkiv: Nyheter

Filtrera
Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Ansökan för SFR är nu inlämnad till SSM
En stor milstolpe i SKB:s historia nåddes denna vecka, ansökan inför uppförande och drift av det utbyggda SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, är inlämnad till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den preliminära säkerhetsredovisningen, PSAR*, är den mest omfattade delen i ansökan. Arbetet…

Publicerad: 3 april 2023

SKB ny ägare av Forsmarks hamn
Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga ytterligare en kaj för att kunna ta emot fler fartyg. Det möjliggör hållbara sjötransporter för SKB:s kommande byggprojekt. Petter Olsson. – Hamnen är en viktig länk i vårt upp…

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och verksamheter inför etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall. Regeringen har den 27 januari 2022 beslutat om tillåtlighet för uppförande av ett sam…

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö
”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande och drift. Området kopplar till både vårt övergripande uppdrag, att skydda människa och miljö från det radioaktiva avfallet, och våra medarbetares och entreprenörers hälsa och…

Publicerad: 28 februari 2023

Uppdaterad analys om säkerhet efter förslutning för Kärnbränsleförvaret
I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Allan Hedin, foto Gabriel Liljevall. Ansökan för slutförvarssystemet är redan godkänd av regeringen, varför behövs en ny analys? — Vår senaste an…

Publicerad: 22 februari 2023

Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö
Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisationer och länder, ett 100-tal deltagare från 14 olika länder deltar varav hälften deltar på plats. Konferensen handlar om flera olika långtidsförsök som är gjorda i Äspölaborat…

Publicerad: 8 februari 2023

SKB lämnar bemötande efter remissrunda i hamnmål

Publicerad: 7 februari 2023