Illustration över SFR med befintlig underjordsanläggning i vitt och utbyggnaden i blå färg.

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR

SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

I SFR slutförvaras kortlivat radioaktivt avfall som exempelvis filter, verktyg och kläder som använts i de svenska kärnkraftverken, och material från sjukvård, industri och forskning. SFR kommer även att rymma radioaktivt avfall från när kärnkraftverken avvecklas och nedmonteras. Det rör sig om reaktorkomponenter, betong och andra byggnadsmaterial.

Jessica Palmqvist, tf. vd på SKB.

– Vi är väldigt nöjda med att ha valt Skanska som samverkanspartner för utbyggnaden av SFR. Efter många år av planering och miljöprövningar har vi nu tagit ett stort steg framåt för att förverkliga ett utbyggt SFR. Nu inväntar vi godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten innan vi kan påbörja bergarbetena, säger Jessica Palmqvist, tillförordnad vd på SKB.

SFR rymmer idag cirka 63 000 kubikmeter kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall. För att ha tillräckligt med utrymme för drift- och rivningsavfall från Sveriges kärnkraftverk, kommer ytterligare 117 000 kubikmeter att behövas. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120–140 meters djup, i nivå med den lägsta delen av nuvarande SFR.

– Vi på Skanska känner oss väldigt glada över att ingå i ett samverkansprojekt med SKB, för att bygga ut SFR och är samtidigt ödmjuka inför det ansvar det för med sig med extra höga krav på kvalitet och säkerhet. Det är ett otroligt spännande och långsiktigt byggprojekt, vi ser fram emot att vara en del av det, säger Lars Lindberg, Vice vd Väg och anläggning på Skanska Sverige AB.

Utbyggnaden av SFR prövas i flera steg. Mark- och miljödomstolen gav sitt tillstånd vid årsskiftet och SKB lämnade i mars 2023 in ansökan inför uppförande och drift av det utbyggda SFR till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Först efter SSM:s godkännande kan SKB påbörja bergarbetena på Stora Asphällan i Forsmark. Planerad byggstart är hösten 2024.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

SKB kommenterar förslag till ny kärnavfallsavgift
Sverige har ett robust finansieringssystem med tydlig rollfördelning där kärnkraftsindustrin, SKB:s ägare, tar det fulla ansvaret för finansieringen av det svenska kärnavfallsprogrammet. Det finns i dag drygt 74 miljarder kronor i Kärnavfallsfonden och industrin ställer även säkerheter på stora summ…

Publicerad: 4 juli 2023

Publicerad: 24 juli 2023