Illustration över SFR med befintlig underjordsanläggning i vitt och utbyggnaden i blå färg.

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR

SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

I SFR slutförvaras kortlivat radioaktivt avfall som exempelvis filter, verktyg och kläder som använts i de svenska kärnkraftverken, och material från sjukvård, industri och forskning. SFR kommer även att rymma radioaktivt avfall från när kärnkraftverken avvecklas och nedmonteras. Det rör sig om reaktorkomponenter, betong och andra byggnadsmaterial.

Jessica Palmqvist, tf. vd på SKB.

– Vi är väldigt nöjda med att ha valt Skanska som samverkanspartner för utbyggnaden av SFR. Efter många år av planering och miljöprövningar har vi nu tagit ett stort steg framåt för att förverkliga ett utbyggt SFR. Nu inväntar vi godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten innan vi kan påbörja bergarbetena, säger Jessica Palmqvist, tillförordnad vd på SKB.

SFR rymmer idag cirka 63 000 kubikmeter kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall. För att ha tillräckligt med utrymme för drift- och rivningsavfall från Sveriges kärnkraftverk, kommer ytterligare 117 000 kubikmeter att behövas. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120–140 meters djup, i nivå med den lägsta delen av nuvarande SFR.

– Vi på Skanska känner oss väldigt glada över att ingå i ett samverkansprojekt med SKB, för att bygga ut SFR och är samtidigt ödmjuka inför det ansvar det för med sig med extra höga krav på kvalitet och säkerhet. Det är ett otroligt spännande och långsiktigt byggprojekt, vi ser fram emot att vara en del av det, säger Lars Lindberg, Vice vd Väg och anläggning på Skanska Sverige AB.

Utbyggnaden av SFR prövas i flera steg. Mark- och miljödomstolen gav sitt tillstånd vid årsskiftet och SKB lämnade i mars 2023 in ansökan inför uppförande och drift av det utbyggda SFR till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Först efter SSM:s godkännande kan SKB påbörja bergarbetena på Stora Asphällan i Forsmark. Planerad byggstart är hösten 2024.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 24 juli 2023