SKB kommenterar förslag till ny kärnavfallsavgift

Sverige har ett robust finansieringssystem med tydlig rollfördelning där kärnkraftsindustrin, SKB:s ägare, tar det fulla ansvaret för finansieringen av det svenska kärnavfallsprogrammet. Det finns i dag drygt 74 miljarder kronor i Kärnavfallsfonden och industrin ställer även säkerheter på stora summor utöver det.

Riksgälden har nu presenterat sitt förslag till ny kärnavfallsavgift, baserat på SKB:s kostnadsberäkning, Plan 2022, som lämnades in i september förra året. Förslaget innebär en ökning av avgiften från dagens 4,2 öre per kilowattimme till 7,3 öre för perioden 2024-2026.

Anna Porelius, kommunikationschef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

– SKB:s beräkningar visar på ökade kostnader med 20 miljarder vilket är det som Riksgälden nu ska ta ställning till och beräkna nya avgifter på. Kostnadsökningarna beror bland annat på att tillståndsprövningarna för våra slutförvarsanläggningar har tagit längre tid än beräknat och de prövningarna pågår fortfarande. Dessutom har vi, som många andra, behövt ta höjd för prisökningar, säger Anna Porelius, kommunikationschef på SKB.

– Vi har kommit längre när det gäller projektering av de slutförvarsanläggningar som vi ska bygga, och börjat handla upp på marknaden. Det gör också att vi har mer information att bygga prognoserna på. Detsamma gäller för nedmontering och rivning av de reaktorer som stängts ned.

Förslaget går nu ut på remiss, sista svarsdag är 31 augusti 2023. Vi kommer nu att gå igenom Riksgäldens förslag på avgifter och därefter ge våra synpunkter i vårt remissvar. Det är slutligen regeringen som fattar beslut om kärnavfallsavgifter.

Bakgrund

Sedan mitten 1970-talet har kärnkraftsföretagen avsatt pengar som ska täcka samtliga kostnader för att ta hand om och slutförvara det använda kärnbränslet. Dessa fonderas i Kärnavfallsfonden som i dagsläget uppgår till 74 miljarder. Finansieringen tas ut som en avgift på elproduktionen som beslutas av regeringen utifrån förslag från Riksgälden. Enligt den senaste beräkningen, Plan 2022, kommer den totala kostnaden för det svenska kärnavfallsprogrammet, från start till mål, att uppgå till cirka 171 miljarder kronor. Vart tredje år gör nya kostnadsberäkningar för att långsiktigt säkerställa att det finns tillräckliga medel i fonden.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 4 juli 2023