SKB kommenterar förslag till ny kärnavfallsavgift

Sverige har ett robust finansieringssystem med tydlig rollfördelning där kärnkraftsindustrin, SKB:s ägare, tar det fulla ansvaret för finansieringen av det svenska kärnavfallsprogrammet. Det finns i dag drygt 74 miljarder kronor i Kärnavfallsfonden och industrin ställer även säkerheter på stora summor utöver det.

Riksgälden har nu presenterat sitt förslag till ny kärnavfallsavgift, baserat på SKB:s kostnadsberäkning, Plan 2022, som lämnades in i september förra året. Förslaget innebär en ökning av avgiften från dagens 4,2 öre per kilowattimme till 7,3 öre för perioden 2024-2026.

Anna Porelius, kommunikationschef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

– SKB:s beräkningar visar på ökade kostnader med 20 miljarder vilket är det som Riksgälden nu ska ta ställning till och beräkna nya avgifter på. Kostnadsökningarna beror bland annat på att tillståndsprövningarna för våra slutförvarsanläggningar har tagit längre tid än beräknat och de prövningarna pågår fortfarande. Dessutom har vi, som många andra, behövt ta höjd för prisökningar, säger Anna Porelius, kommunikationschef på SKB.

– Vi har kommit längre när det gäller projektering av de slutförvarsanläggningar som vi ska bygga, och börjat handla upp på marknaden. Det gör också att vi har mer information att bygga prognoserna på. Detsamma gäller för nedmontering och rivning av de reaktorer som stängts ned.

Förslaget går nu ut på remiss, sista svarsdag är 31 augusti 2023. Vi kommer nu att gå igenom Riksgäldens förslag på avgifter och därefter ge våra synpunkter i vårt remissvar. Det är slutligen regeringen som fattar beslut om kärnavfallsavgifter.

Bakgrund

Sedan mitten 1970-talet har kärnkraftsföretagen avsatt pengar som ska täcka samtliga kostnader för att ta hand om och slutförvara det använda kärnbränslet. Dessa fonderas i Kärnavfallsfonden som i dagsläget uppgår till 74 miljarder. Finansieringen tas ut som en avgift på elproduktionen som beslutas av regeringen utifrån förslag från Riksgälden. Enligt den senaste beräkningen, Plan 2022, kommer den totala kostnaden för det svenska kärnavfallsprogrammet, från start till mål, att uppgå till cirka 171 miljarder kronor. Vart tredje år gör nya kostnadsberäkningar för att långsiktigt säkerställa att det finns tillräckliga medel i fonden.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 4 juli 2023