HemIAEA:s generaldirektör besökte SKB
Rafael Grossi i mitten på bilden under besöket på Kapsellaboratoriet i Oskarshamn.

IAEA:s generaldirektör besökte SKB

Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

I början av veckan i ett möte med SKB:s tillförordnade vd, Jessica Palmqvist och kommunikationschef Anna Porelius, som berättade om SKB:s uppdrag och vikten av allmänhetens förtroende. På onsdagen besökte han Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet i Oskarshamn för att se anläggningarna och bli informerad om SKB:s forskning och teknikutveckling.

Äspölaboratoriet är en generalrepetition inför byggandet av Kärnbränsleförvaret, här fick generaldirektören besöka underjordsanläggningen och se hur SKB har utvecklat tekniker och metoder för att undersöka berget, utforma förvaret och för att deponera kapslar. Vid eftermiddagens besök på Kapsellaboratoriet visades den svetsteknik som kommer att användas för att svetsa kopparkapslarna för det använda kärnbränslet.

Efter besöket sa Grossi så här.

— Vi på IAEA följer med stort intresse vad SKB gör eftersom kärnkraften ska vara hållbar måste man ha en solid och väldigt pålitlig lösning för att ta hand om avfallet. Här i Sverige har ni vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att uppnå det så jag är väldigt nöjd.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Publicerad: 30 augusti 2023