HemIAEA:s generaldirektör besökte SKB
Rafael Grossi i mitten på bilden under besöket på Kapsellaboratoriet i Oskarshamn.

IAEA:s generaldirektör besökte SKB

Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

I början av veckan i ett möte med SKB:s tillförordnade vd, Jessica Palmqvist och kommunikationschef Anna Porelius, som berättade om SKB:s uppdrag och vikten av allmänhetens förtroende. På onsdagen besökte han Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet i Oskarshamn för att se anläggningarna och bli informerad om SKB:s forskning och teknikutveckling.

Äspölaboratoriet är en generalrepetition inför byggandet av Kärnbränsleförvaret, här fick generaldirektören besöka underjordsanläggningen och se hur SKB har utvecklat tekniker och metoder för att undersöka berget, utforma förvaret och för att deponera kapslar. Vid eftermiddagens besök på Kapsellaboratoriet visades den svetsteknik som kommer att användas för att svetsa kopparkapslarna för det använda kärnbränslet.

Efter besöket sa Grossi så här.

— Vi på IAEA följer med stort intresse vad SKB gör eftersom kärnkraften ska vara hållbar måste man ha en solid och väldigt pålitlig lösning för att ta hand om avfallet. Här i Sverige har ni vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att uppnå det så jag är väldigt nöjd.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

SKB kommenterar förslag till ny kärnavfallsavgift
Sverige har ett robust finansieringssystem med tydlig rollfördelning där kärnkraftsindustrin, SKB:s ägare, tar det fulla ansvaret för finansieringen av det svenska kärnavfallsprogrammet. Det finns i dag drygt 74 miljarder kronor i Kärnavfallsfonden och industrin ställer även säkerheter på stora summ…

Publicerad: 4 juli 2023

Publicerad: 30 augusti 2023