Stefan Engdahl ny vd för SKB

Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Han har varit verksam i ledande positioner inom Vägverket/Trafikverket sedan slutet på 1990-talet.

– SKB har ett viktigt uppdrag i att omhänderta kärnavfall och står inför att bygga ett slutförsvarssystem i både Forsmark och Oskarshamn. Jag ser fram emot att kunna bidra till det svenska kärnavfallsprogrammet och därmed fossilfri elproduktion i Sverige, säger Stefan Engdahl.

SKB:s huvudägare är Vattenfall AB, och elproduktionschef Torbjörn Wahlborg (tillika SKB:s styrelseordförande) har lett rekryteringen av vd:

– Stefan Engdahl har en gedigen erfarenhet av att leda stora program och infrastrukturprojekt i en verksamhet som påverkas av politiska beslut. Han har också stor vana av affärsmässiga förhandlingar och dialoger.
– Den här erfarenheten i kombination med ett resultatorienterat ledarskap är viktigt i den intensiva fas SKB befinner sig i, säger Torbjörn Wahlborg.

Stefan Engdahl kommer att tillträda den 1 oktober 2023.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Publicerad: 14 augusti 2023