Stefan Engdahl ny vd för SKB

Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Han har varit verksam i ledande positioner inom Vägverket/Trafikverket sedan slutet på 1990-talet.

– SKB har ett viktigt uppdrag i att omhänderta kärnavfall och står inför att bygga ett slutförsvarssystem i både Forsmark och Oskarshamn. Jag ser fram emot att kunna bidra till det svenska kärnavfallsprogrammet och därmed fossilfri elproduktion i Sverige, säger Stefan Engdahl.

SKB:s huvudägare är Vattenfall AB, och elproduktionschef Torbjörn Wahlborg (tillika SKB:s styrelseordförande) har lett rekryteringen av vd:

– Stefan Engdahl har en gedigen erfarenhet av att leda stora program och infrastrukturprojekt i en verksamhet som påverkas av politiska beslut. Han har också stor vana av affärsmässiga förhandlingar och dialoger.
– Den här erfarenheten i kombination med ett resultatorienterat ledarskap är viktigt i den intensiva fas SKB befinner sig i, säger Torbjörn Wahlborg.

Stefan Engdahl kommer att tillträda den 1 oktober 2023.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

SKB kommenterar förslag till ny kärnavfallsavgift
Sverige har ett robust finansieringssystem med tydlig rollfördelning där kärnkraftsindustrin, SKB:s ägare, tar det fulla ansvaret för finansieringen av det svenska kärnavfallsprogrammet. Det finns i dag drygt 74 miljarder kronor i Kärnavfallsfonden och industrin ställer även säkerheter på stora summ…

Publicerad: 4 juli 2023

Publicerad: 14 augusti 2023