Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisationer och länder, ett 100-tal deltagare från 14 olika länder deltar varav hälften deltar på plats.

Konferensen handlar om flera olika långtidsförsök som är gjorda i Äspölaboratoriet med fokus på Prototypförvaret där SKB inom kort ska påbörja återtag. Kunskapen från dessa långtidsförsök är inte bara intressant för SKB, utan för många länder runt om i världen som jobbar med forskning och teknikutveckling för att kunna ta hand om sitt radioaktiva avfall, på ett säkert sätt.

Pär Grahm, enhetschef Slutförvarsteknik.

– Sverige ligger tillsammans med Finland och Frankrike långt fram i sina kärnavfallsprogram. Men även andra länder har expertis som är här för att ta del av kunskapen och bidra med sina egna insikter, säger Pär Grahm, enhetschef Slutförvarsteknik.

Under konferensens tre dagar är det störst fokus på långtidsförsöket Prototypförvaret som liknar det förvar som SKB ska bygga i Forsmark. På 450 meters djup i Äspölaboratoriet har SKB haft ett antal kapslar deponerade på samma sätt som i det framtida Kärnbränsleförvaret. Den innersta sektionen har varit försluten i 20 år och det är den som nu förbereds för återtag.

Brytning och provtagningar kommer att pågå under närmare två år. Alla delar ska undersökas, det vill säga kapslar, bentonitlera och berg. Detta efterföljs sedan av en analys- och modelleringsfas. Data från försöken blir en del i SKB:s framtida säkerhetsredovisningar. Resultaten kommer också att publiceras på SKB:s webb, i sedvanlig ordning.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 8 februari 2023