Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisationer och länder, ett 100-tal deltagare från 14 olika länder deltar varav hälften deltar på plats.

Konferensen handlar om flera olika långtidsförsök som är gjorda i Äspölaboratoriet med fokus på Prototypförvaret där SKB inom kort ska påbörja återtag. Kunskapen från dessa långtidsförsök är inte bara intressant för SKB, utan för många länder runt om i världen som jobbar med forskning och teknikutveckling för att kunna ta hand om sitt radioaktiva avfall, på ett säkert sätt.

Pär Grahm, enhetschef Slutförvarsteknik.

– Sverige ligger tillsammans med Finland och Frankrike långt fram i sina kärnavfallsprogram. Men även andra länder har expertis som är här för att ta del av kunskapen och bidra med sina egna insikter, säger Pär Grahm, enhetschef Slutförvarsteknik.

Under konferensens tre dagar är det störst fokus på långtidsförsöket Prototypförvaret som liknar det förvar som SKB ska bygga i Forsmark. På 450 meters djup i Äspölaboratoriet har SKB haft ett antal kapslar deponerade på samma sätt som i det framtida Kärnbränsleförvaret. Den innersta sektionen har varit försluten i 20 år och det är den som nu förbereds för återtag.

Brytning och provtagningar kommer att pågå under närmare två år. Alla delar ska undersökas, det vill säga kapslar, bentonitlera och berg. Detta efterföljs sedan av en analys- och modelleringsfas. Data från försöken blir en del i SKB:s framtida säkerhetsredovisningar. Resultaten kommer också att publiceras på SKB:s webb, i sedvanlig ordning.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 8 februari 2023