Ansökan för SFR är nu inlämnad till SSM

En stor milstolpe i SKB:s historia nåddes denna vecka, ansökan inför uppförande och drift av det utbyggda SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, är inlämnad till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den preliminära säkerhetsredovisningen, PSAR*, är den mest omfattade delen i ansökan.

Arbetet med PSAR har pågått sedan 2016 även om det under senare år har varit mer intensivt. Det är ett betydande arbete som har genomförts dels med uppdaterade analyser och dels med interna säkerhetsgranskningar. Jenny Brandefelt har projektlett arbetet med analysen av säkerhet efter förslutning och sammanfattar arbetet:

Jenny Brandefelt.

— Analyserna är nu uppdaterade med förfinade metoder, data och beräkningar samtidigt som slutsatsen från tidigare analyser ligger fast. Anläggningen är säker både under drift och efter förslutning. Det känns så klart tillfredställande att de uppdaterade analyserna fortsatt visar på en säker anläggning på både kort och lång sikt, säger Jenny.

Ansökan omfattar bland annat PSAR, SUUS**, systembeskrivningar och en avvecklingsplan och är ett viktigt steg i den stegvisa prövningen enligt Kärntekniklagen, KTL. Först efter SSM:s godkännande kan vi påbörja bergarbetena på Stora Asphällan i Forsmark.

*PSAR är förkortning av preliminär säkerhetsredovisning.
** SUUS är förkortning av säkerhet under uppförandeskedet.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 3 april 2023