Ansökan för SFR är nu inlämnad till SSM

En stor milstolpe i SKB:s historia nåddes denna vecka, ansökan inför uppförande och drift av det utbyggda SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, är inlämnad till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den preliminära säkerhetsredovisningen, PSAR*, är den mest omfattade delen i ansökan.

Arbetet med PSAR har pågått sedan 2016 även om det under senare år har varit mer intensivt. Det är ett betydande arbete som har genomförts dels med uppdaterade analyser och dels med interna säkerhetsgranskningar. Jenny Brandefelt har projektlett arbetet med analysen av säkerhet efter förslutning och sammanfattar arbetet:

Jenny Brandefelt.

— Analyserna är nu uppdaterade med förfinade metoder, data och beräkningar samtidigt som slutsatsen från tidigare analyser ligger fast. Anläggningen är säker både under drift och efter förslutning. Det känns så klart tillfredställande att de uppdaterade analyserna fortsatt visar på en säker anläggning på både kort och lång sikt, säger Jenny.

Ansökan omfattar bland annat PSAR, SUUS**, systembeskrivningar och en avvecklingsplan och är ett viktigt steg i den stegvisa prövningen enligt Kärntekniklagen, KTL. Först efter SSM:s godkännande kan vi påbörja bergarbetena på Stora Asphällan i Forsmark.

*PSAR är förkortning av preliminär säkerhetsredovisning.
** SUUS är förkortning av säkerhet under uppförandeskedet.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 3 april 2023